Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi nr 2

Rekord i världsproduktion av trävaror- men det svenska furuvirket krisar.

Den globala produktionen av trävaror går just nu på högvarv. Under helåret 2016 uppgick produktionen till cirka 335 miljoner kubikmeter barrträvaror och det tio år gamla rekordet från 2006 är därmed slaget. Samtidigt fortsätter den strukturella krisen för sågad tall när granens dominans i efterfrågan och pris ökar. Detta slår hårt mot både svenska sågverk och skogsägare. Det framgår av Danske Banks senaste utgåva av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi.

Världsrekord i virkesproduktion visar på en allt starkare konjunktur runt om i världen. Det är framförallt kinesisk import som driver produktionsökningarna. Svenska sågverk bekräftar att snart sagt alla marknader går bra och man lyckas med successiva prishöjningar. Detta har gett höjda priser på timmer i stora delar av landet.

– Sverige är med i matchen som en av de tyngsta spelarna internationellt och prishöjningarna på timmer är glada nyheter för svenska skogsägare. Min bedömning är att utsikterna för svensk export av trävaror till marknader som Kina, USA och UK ser ljusa ut, kommenterar Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Men allt är inte guld och gröna skogar. Även om trävarukonjunkturen är stark har den svenska furan drabbats av en strukturell kris. För drygt ett år sedan skedde ett unikt paradigmskifte när snittpriset för gran passerade furan. Furans kris drabbar nu timmerpriset och skogsägarna. I våras var prisskillnaden i Sydsverige rekordstor mellan gran- och talltimmer med hela 113 kr, eller 24 %, till granens fördel.

– Det går inte att blunda för att furuvirke och talltimmer nu snabbt tappar mark och vi upplever att varken skogsägare eller sågverk är tillräckliga uppmärksamma på denna oroväckande trend. Och en sak är säker- vi kan inte räkna med att gillestugetrenden återvänder. Det krävs krafttag för att hitta nya användningsområden för furan och bearbeta nya exportmarknader. Jag ser till exempel en stor potential för furan i CLT eller korslimmat virke för byggelement, säger Johan Freij.

Skall EU bestämma hur mycket du får avverka?
Just nu pågår en politisk strid om bestämmanderätten över avverkningsnivån i den svenska skogen. Riskerar vi en situation liknande mjölkkvoterna för våra avverkningar? Åsikterna går isär och Danske Banks analytiker Oskar Lindström, anar en skogspolitisk spricka i regeringen.

Danske Bank jämför Holmens och SCAs skogsdata
SCA knoppar nu av hygiendelen och nya SCA skapas där tyngdpunkten av värdet ligger på skogsmarken. Vi har då en unik situation med två stora börsbolag – SCA och Holmen - vars värden domineras av skogstillgångarna. Därför har Danske Bank sammanställt och bearbetat en del av bolagens tillgängliga skogsinformation.

Läs mer i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi nr 2 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Freij
Chef affärsområde Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige
070-510 52 75
johan.freij@danskebank.se

Katarina Roslund
Corporate communications manager, Danske Bank Sverige
076-72 162 35
katarina.roslund@danskebank.se


Danske Bank Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och åtta regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök twitter.com/danskebankse, facebook.com/danskebanksverige.