Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi nr 3: Ut och hugg! I höst talar det mesta för skogsavverkning

Både svensk cellulosaindustri och trävaruindustri går på högvarv just nu, vilket leder till en mycket stark efterfråga på timmer och massaved och höga priser för landets 325 000 skogsägare.

Vi har det ovanliga läget i Sverige just nu att både sågverken och cellulosaindustrin går mycket bra och kör för fullt. Den globala produktionen av trävaror går på högvarv och svenska sågverk bekräftar att i stort sett alla marknader går bra. Detta innebär en ökad efterfråga på timmer och i sin tur höga priser över hela landet. Timmer är alltid viktigast för skogsägarens rotnetto men även massavedspriserna har höjts från syd till norr som en effekt av den kraftiga industriutbyggnaden. För landets 325 000 skogsägare betyder det att de går en ovanligt gynnsam höst till mötes.

– Det är sällan vi brukar ge det generella rådet till landets alla skogsägare att det är ett bra läge för avverkning, senast tror jag var 2011-12. Men faktum är att mycket talar för att det är ett gyllene tillfälle att avverka just denna höst, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Och det gäller att passa på. Virkesmarknaden svänger snabbt och redan nästa höst kan situationen vara förändrad. Trävarukonjunkturen har varit uppåtgående de senaste 18 månaderna och historiskt sett brukar konjunkturen vika nedåt efter en sådan period. En fortsatt stark krona gentemot pundet och dollarn kommer dessutom att pressa sågverken på sikt.

– Vi råder de skogsägare som vill öka sin avverkning att inte invänta ett ännu högre pris utan ta tillfället i akt. För att nyansera rådet kan vi säga att grantimmer är hetare än tall och barrmassaved  hetare än löv. När det är tryck i virkesmarknaden förekommer ofta olika premier och tillägg, därför måste skogsägarna själva säkerställa att de får rätt pris, avslutar Johan Freij.

Skogen har aldrig varit viktigare för svensk ekonomi
Utan skogsbruket och skogsindustrin hade svensk handelsbalans sett ut som ett svart slukhål. Sedan millenniumskiftet har handelsbalansen gått från 150 mdr SEK i överskott till ett svagt underskott under 2016. Huvudorsaken är en svagare exportökning i förhållande till den snabbare ökningen av importen med tyngdpunkt på konsumtionsvaror. Skogens årliga nettoexport har däremot ökat från knappa 80 mdr SEK till dryga 90 mdr. Utan skogssektorn hade vi haft en negativ handelsbalans på uppemot 100 mdr SEK. Den traditionella skogen och skogsindustrin befäster därmed sin betydelse för svensk ekonomi.

Dollar- och pundfallet pressar skogsindustrin
Det har gått fort. Sedan början av sommaren har US dollarn fallit 11 % och det brittiska pundet 9 % mot den svenska kronan. Dollarn ligger på treårslägsta medan pundet handlas på nivåer som vi bara sett vid några tillfällen de senaste tjugo åren. Dessa valutafall kommer att börja drabba de nordiska skogsbolagen under hösten och in i nästa år, lite beroende på i vilken utsträckning de säkrat sina valutaflöden.
Läs mer i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi nr 3 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Freij
Chef affärsområde Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige
070-510 52 75
johan.freij@danskebank.se

Katarina Roslund
Corporate communications manager, Danske Bank Sverige
076-72 162 35
katarina.roslund@danskebank.se

Danske Bank Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och åtta regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök twitter.com/danskebankse, facebook.com/danskebanksverige.