Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi nr 1: Trumps politik ger skjuts åt den svenska trävarukonjunkturen

Mycket tyder på att Donald Trumps vallöften kommer fortsätta att driva på amerikansk ekonomi. Presidentens löften om satsningar på infrastruktur, sänkta skatter och Kanadatullar bäddar för ett Trumprally på trävaror i USA och det gynnar svensk trävarukonjunktur. Det framgår av Danske Banks senaste nyhetsbrev Skog & Ekonomi.

Med en trävaruförbrukning på totalt 75 miljoner m3 är USA den största konsumenten i världen. 40 miljoner av konsumtionen importeras och här står Kanada för 95 procent Sannolikt kommer förslaget om importtullar av virke från Kanada att bli verklighet, därtill minskar produktionen i Kanada som en följd av barkborren Mountain Pine Beetles framfart. Det här öppnar i sin tur upp möjligheter för svensk skogsindustri.

Sverige har idag en mycket begränsad trävaruexport till USA med endast 230 000 m3 de senaste 12 månaderna. Detta kan ändras markant om Danske Bank får rätt i sin bedömning att amerikansk trävarumarknad kommer att gå rakt upp i bjälklaget under året.

– Vi ser ett uppseglande Trumprally på trävaror i USA. Förutom Kanadatullarna och barkborrar som dämpar importen, sätter också skattelättnader fart på byggandet. Även löften om att investera i infrastruktur kommer att kräva massor av trä. Vi ser ett kraftigt ökat behov av trävaror och höjda priser i USA. Det är en utveckling som bör ge svenska sågverk ett exportlyft, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog- och Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Vad är den svenska bolagsskogen värd?
I det senaste numret av Skog & Ekonomi belyser Danske Banks analytiker, Oskar Lindström olika sätt att värdera den svenska bolagsskogen. Detta är kanske extra intressant i och med att SCA planerar att dela upp sin verksamhet i en skogsindustridel och en hygiendel.

Hur påverkas värdet på skogen av klimatförändringen?
Olika regioner i världen påverkas av klimatförändringar på olika sätt då förändringen i temperatur och nederbörd varierar. I vissa områden drabbas skogsproduktionen negativt. I Sverige räknar forskarkåren med en ökning av skogsproduktionen om 20 – 30 % fram till 2085.
Läs mer i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Freij
Chef affärsområde Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige
070-510 52 75
johan.frej@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och åtta regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök twitter.com/danskebankse, facebook.com/danskebanksverige.