Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Finansinspektionen ger klartecken för Danske Hypotek

Danske Banks ansökningar om tillstånd att starta bolåneinstitut och ge ut säkerställda obligationer har beviljats av Finansinspektionen. Därmed etableras Danske Hypotek som via säkerställda obligationer får tillgång till den svenska kapitalmarknaden vilket på sikt kommer att gynna Danske Banks kunder.

Som en del av Danske Banks ambition att flytta fram sina positioner på den svenska privatmarknaden, ansökte Danske Hypotek förra året om att få starta ett bolåneinstitut samt att få ge ut säkerställda obligationer. Finansinspektionen har nu meddelat att man beviljat ansökningarna.

– Det är glädjande att tillstånden nu är på plats. Genom Danske Hypotek får vi åtkomst till den svenska kapitalmarknaden, något som kommer att gynna våra privatkunder på sikt. Nyligen trädde samarbetsavtalen med Saco och TCO i kraft som bland annat handlar om att erbjuda attraktiva bolånetjänster till deras drygt 2 miljoner medlemmar. Det nya bolåneinstitutet i kombination med samarbetsavtalen gör att vi nu stärker vår position på den svenska privatmarknaden, säger Stojko Gjurovski, chef för Personal Banking på Danske Bank Sverige.

– I avvaktan på tillstånden har Danske Hypotek arbetat med en mängd olika förberedelser för att kunna påbörja verksamheten. Vi har bland annat genomfört ett antal möten med institutionella investerare och ser fram emot att erbjuda marknaden våra första säkerställda obligationer under hösten, säger Per Tunestam, vd Danske Hypotek.

Danske Hypotek är en del av Danske Bank A/S och lyder under Finansinspektionens tillsyn.

För mer information, vänligen kontakta:
Stojko Gjurovski, chef Personal Banking, Danske Bank Sverige 
070-681 00 75, stojko.gjurovski@danskebank.se

Per Tunestam, vd, Danske Hypotek 
070-874 48 41, per.tunestam@danskebank.se

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige 
070-644 01 40, anna.sundblad@danskebank.se