Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank utvecklar ny digital plattform tillsammans med företagskunderna

Tillsammans med flera stora ​nordiska företagskunder utvecklar Danske Bank nu den första versionen av en ny digital plattform. Plattformen ger företagskunderna en samlad översikt över sina finansiella flöden i kombination med marknadsanalys och datadriven rådgivning både från Danske Bank och i förlängningen även från andra tjänsteleverantörer.

Danske Bank utvecklar nu en framtida finansiell plattform för sina företagskunder. Ambitionen är att skapa en starkt intuitiv lösning som effektiviserar det dagliga arbetet och gör det lättare för företagen att fatta ekonomiska beslut. Företagskunderna får tillgång till alla sina finansiella data, beslutsunderlag och analyser de behöver på ett och samma ställe. Bolagens finansavdelningar arbetar idag i flera olika miljöer och spenderar exempelvis mycket tid på att extrahera data från ett system för att lägga in i ett annat.

- I grund och botten handlar det om att våra kunder ska kunna ägna mer tid åt sin kärnverksamhet. Det vill vi göra genom att ge dem en konsoliderad översikt över relevanta finansiella data och insikter från olika tjänsteleverantörer, inledningsvis från dem som kunderna samarbetar med idag. Genom en inloggning till alla tjänster, tillgång till program från tredje part och en mer proaktiv rådgivning från oss vill vi ge kunderna en bättre översyn, säger Berit Behring, vd Danske Bank Sverige, och tillägger:

- Plattformen innebär samtidigt ett paradigmskifte för vår företagsverksamhet eftersom jag ser att den både kommer att förändra och fördjupa vår relation med kunderna

Co-creation med företagskunderna
Danske Bank utvecklar just nu den nya digitala plattformen stegvis i nära samarbete med ett antal utvalda företagskunder. Plattformen kommer att vända sig både till större och mindre företag och vara anpassad till olika roller på kundsidan, exempelvis ägare, CFO eller ekonomichef, för att möta individuella behov av data och analys.  

Thule Group är ett av de svenska företag som varit involverade i arbetet med att ta fram plattformen och som bland annat bidragit till ny funktion kring visualisering av likvididet:

- I vårt företag är det viktigt att beslutsprocesserna är mycket agila. En central del i detta är att det finns förutsättningar för oss att vara effektiva även i våra finansiella processer. Den här nya plattformen är mycket lovande på det sättet, säger Magnus Thagg, Group Director of Treasury på Thule Group AB.

Kundernas idéer och feedback har varit avgörande för hur lösningen ser ut idag och vad som kommer att utvecklas i nästa steg. Sammantaget använder nu 65 företagskunder i hela Norden en första version av den nya plattformen. Hittills har kundernas reaktioner varit positiva- framförallt på hur gränssnittet går att individualisera till olika funktioner och roller på bolagen.

- Några av våra stora nordiska företag har redan testat vår plattform och bidragit med många goda idéer som vi just nu genomför. Under de kommande fyra månaderna planerar vi att bjuda in ytterligare utvalda kunder från stora, medelstora och små företag, säger Berit Behring, vd Danske Bank Sverige.

Danske Bank räknar med att kontinuerligt lansera nya funktioner på sin digitala plattform efter kundernas behov.

Danske Banks nya digitala plattform

  • Företagskunderna arbetar idag i en mängd olika IT-system, som var och ett löser olika uppgifter. Det finns exempelvis ofta ett system för kontohantering, ett för valuta, ett tredje för likviditetshantering, ett fjärde för investeringar, ett femte för marknadsövervakning, ett sjätte till relevanta nyheter etc.
  • Danske Banks nya plattform ger användarna flera fördelar såsom finansiell översikt och kontroll på ett och samma ställe, en inloggning till alla tjänster, tillgång till program från tredje part, sammankopplade tjänster och proaktiv finansiell rådgivning baserat på datadrivna rekommendationer.
  • Plattformen utvecklas tillsammans med flera av Danske Banks stora- och medelstora företagskunder. Utöver Thule Group ingår bland andra Haugen Gruppen Nordic, Danish Agro och Patria. Under 2018 är målsättningen att även bjuda in fler mindre företag.
  • Plattformen utvecklas stegvis där Danske Bank riktar sig till specifika "roller" på kundsidan för att möta deras individuella behov. Varje användare kan därmed skräddarsy sin egen vy.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

 

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.