Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Boprisindikator

Prisutveckling i februari 2019

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visade återigen på en svag utveckling i februari då priserna föll med 0.5 % på månadsbasis. Enligt Danske Banks Boprisindikator stiger normalt sett priserna med knappt en halv procentenhet under denna månad. Den säsongsrensade transaktionsvolymen föll för tredje månaden i följd. Jämfört med februari förra året sjönk antalet transaktioner med drygt 30 %. Men man måste komma ihåg att den höga omsättningen förra året till stor del berodde på det skärpta amorteringskravet som infördes i mars samma år. I jämförelse med februari 2017 sjönk omsättningen med ca 7%.

*Från och med mars 2018 upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm.

Nästa siffra från Valueguard publiceras fredag 18 mars kl. 06.00.

Prisutvecklingen kommande månader

Den svaga prisutvecklingen i februari följer ett redan svagt januari. Detta ger stöd för bankens hållning att priserna på bostadsrätter i Stockholm är under fortsatt press och behöver korrigeras ytterligare en bit innan balans mellan utbud och efterfrågan är uppnådd. Som tidigare bedömer banken att lägre priser riskerar att tynga utsikterna för bostadsförsäljningen och produktionen under det kommande året.

- Priserna på bostadsrätter i Stockholm föll något i februari, en månad då priserna normalt brukar stiga. De senaste månaderna ser vi en tendens till att både omsättning och priser sjunker. Det riskerar att tynga försäljning och nyproduktion det kommande året, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

 

 

Om Danske Banks Boprisindikator
Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av analytikerna Carl Milton och Christopher Hellesnes som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.