Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank lanserar ramverk för gröna lån och obligationer

Den finansiella sektorn spelar en viktig roll när det gäller att skapa en grönare och och mer hållbar miljö genom att erbjuda alternativa finansieringslösningar. Därför lanserar Danske Bank idag ett nytt ramverk som gör det möjligt för banken att emittera (ge ut) gröna lån och gröna obligationer. I samband med dagens lansering ger bankens danska hypoteksbolag, Realkredit, ut sin första gröna bostadsobligation.

Enligt Jeanette Fangel Løgstrup, chef För Societal Impact & Sustainability på Danske Bank, har banken som mål att öka sin andel av gröna lån och gröna obligationsemissioner på marknaden de närmaste åren. Lanseringen av det nya ramverket ska ses som ett första steg i den riktningen.

Läs mer här