Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank utbildar sina medarbetare inom AI

Artificiell Intelligens (AI) är en viktig komponent för att bygga framtidens bank och har också en stor betydelse i kampen att motverka finansiell brottslighet. Under 2019 är Danske Banks ambition att genomföra AI-utbildningar för samtliga medarbetare i Sverige.

Under 2019 ska samtliga av bankens medarbetare i Sverige genomgå utbildning för att få en grundläggande kunskap om AI och hur tekniken skapar nya affärsmöjligheter och stöttar organisationen.

- För att fortsätta vara relevanta och konkurrenskraftiga måste vi hänga med i teknikutvecklingen, och det gäller inte minst AI. Ju fler medarbetare som har kunskap om möjligheterna med AI desto bättre. Finansiell brottslighet är idag ett stort samhällsproblem där jag ser att AI kan användas som ett kraftfullt vapen, men det finns såklart många andra bra exempel också, säger Berit Behring, vd Danske Bank Sverige.

Danske Bank har sedan en längre tid tillbaka arbetat med artificiell intelligens, bland annat har banken infört ett kognitivt program som startades 2017 tillsammans med IBM. Banken har även implementerat sofistikerade system som snabbt identifierar och upptäcker bedrägerier via kortbetalningar, vilket gör att banken kan förhindra att ännu fler finansiella brott sker.

- Danske Banks yttersta mål är att bekämpa finansiell brottslighet och ta vårt ansvar för att motverka en korrupt värld. Med stöd av AI ökar vi skyddet för våra kortkunder genom att tidigt upptäcka till exempel bedrägliga kortbetalningar och det gäller även betalningar på mindre belopp. Tekniken är en förutsättning för att bygga framtidens bank, avslutar Berit Behring.