Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank utmanar bolånemarknaden med Bolån Stabil

Idag gör Danske Bank en första lansering av en helt ny bolåneprodukt på den svenska marknaden.
Med Bolån Stabil erbjuder banken en fast ränta i 30 år, utan risk för att behöva betala ränteskillnadsersättning om man vill lösa lånet i förtid. Den faktiska räntan på bolånet, fn 2,89%, är även den ränta som används i bankens kreditbedömning.

Givet det historiskt låga ränteläge som råder är det idag attraktivt att binda sitt bolån. Men många drar sig  för att binda på längre löptider eftersom det kan bli dyrt om man vill lösa lånet i förtid. Bolån Stabil är ett bolån som kombinerar tryggheten från ett bundet bolån men har samma flexibilitet som ett bolån med rörlig ränta.

- Den här typen av bolåneprodukt har saknats på den svenska marknaden. I Bolån Stabil reduceras kalkylräntan som i regel ligger runt 7 procent när bankerna bedömer kreditvärdigheten. Istället räknar vi på den faktiska räntan i vår bedömning, i övrigt följer vi som vanligt alla lagstadgade krav. Det här tror vi kommer underlätta för bland annat förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden, något som uppenbarligen har varit svårt för just den här målgruppen de senaste åren, säger Johanna Norberg vd Danske Bank Sverige. 
Fram till årsskiftet lanseras Bolån Stabil till bankens befintliga kunder. Detta för att utvärdera intresset och för att inför en bredare lansering bedöma om eventuella anpassningar behöver göras. Under första halvåret 2020 räknar banken med att lansera Bolån Stabil i full skala.

- Med det här bolånet hoppas vi kunna utmana den struktur som finns på den svenska bolånemarknaden idag. Bolånet har sedan länge funnits i Danmark och vi ser att det finns stor potential även på den svenska marknaden. Nu använder vi våra erfarenheter och kompetens från den danska marknaden och introducerar det här nya bolånet som har en helt annan uppbyggnad än de traditionella bolånen i Sverige. Vi ser att det här kommer gynna de många kunder som vill trygga sin ekonomi och slippa oroa sig för stigande räntor samtidigt som de slipper inlåsningseffekten, säger Johanna Norberg vd Danske Bank Sverige

Fakta Bolån Stabil:
- 30 års fast ränta
- Ingen ränteskillnadsersättning utgår om man löser lånet i förtid
- Den faktiska låneräntan fn 2,89 procent används i kreditbedömningen

Läs mer på www.danskebank.se/stabil

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 0140, anna.sundblad@danskebank.se