Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator – prisutveckling i april 2019

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom
Stockholms kommun visade på en uppgång i april med 0,8 % på månadsbasis. Det är
något starkare än säsongsmönstret i indikatorn. Jämfört med april 2018 och 2017
föll dock antalet transaktioner med närmare 4 % respektive 8 %. Utvecklingen för april
visar tydligt att omsättningen har dämpats jämfört med de två senaste åren.

*Fr o m mars 2018 upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm. 

Nästa siffra från Valueguard publiceras fredag 18 maj kl. 06.00.

Prisutvecklingen kommande månader
Prisuppgången i april följer på en uppgång i Boprisindikatorn i mars. Enligt HOX steg priserna för bostadsrätter i Stockholms både i februari och i mars. Därmed har priserna visat sig mer motståndskraftiga än vad banken hittills bedömt. Mot bakgrund av svagare tillväxtutsikter för svensk ekonomi och tentativa signaler om en svagare arbetsmarknad har Danske Bank dock svårt att se en bestående prisuppgång.

- Priserna på bostadsrätter i Stockholm steg lite mer än normalt i april samtidigt som omsättningen föll. De svagare tillväxtutsikterna för svensk ekonomi talar emot en bestående prisuppgång, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.


Om Danske Banks Boprisindikator
Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av analytikerna Carl Milton och Christopher Hellesnes som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.