Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator - prisutveckling i juli 2019

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visade på oförändrade priser i juli. Säsongsrensat är det en liten uppgång på 0.2 % mom. Det är dock en betydande skillnad vad gäller bostädernas storlek: små lägenheter upp till 60 kvm visar på en kraftig prisuppgång, i synnerhet de mindre, medan priserna på större lägenheter i ställer har fallit kraftigt. Antalet transaktioner var bara något högre än i fjol efter att ha varit betydligt högre under både maj och juni.

*Fr o m mars 2018 upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm . 
Nästa siffra från Valueguard publiceras måndag 19 augusti kl. 06.00.

Prisutvecklingen kommande månader
Efter en uppgång i juni så var Boprisindikatorn oförändrad i juli. Utsikterna för bostadspriserna är osäkra. Fallande marknadsräntor och utsikter för låga eller till och med något fallande bostadsräntor ger stöd. Samtidigt ökar risken för en global recession vilket kan få negativa konsekvenser för svenska hushåll. I synnerhet kan allt sämre utsikter på den svenska arbetsmarknaden tynga utsikterna.

– Priserna på bostadsrätter i Stockholm var oförändrade  i juli och omsättningen föll tillbaka mot fjolårsnivån. Bostadsprisernas utveckling framöver blir en balansgång mellan låga räntor och svagare arbetsmarknad, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.