Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator – prisutveckling i mars 2019

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visade på en mindre uppgång i mars med 0,3 % på månadsbasis. Detta är helt i linje med säsongsmönstret i indikatorn. Jämfört med mars förra året steg antalet avslut med knappt 18 %. Omsättningen i mars 2018 var dock mycket låg vilket berodde på det skärpta amorteringskravet som infördes i mars samma år. I jämförelse med mars 2017 sjönk omsättningen med drygt 11%.

*Fr o m mars 2018 upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm. Nästa siffra från Valueguard publiceras fredag 18 april kl. 06.00.

Nästa siffra från Valueguard publiceras fredag 18 april kl. 06.00.

Prisutvecklingen kommande månader
Prisuppgången i mars följer på en uppgång i HOX index för bostadsrätter i Stockholm i februari. Danske Bank bedömer fortfarande att det är stor sannolikhet att det kommer att ske en nedgång i priserna. Banken vidhåller också att priserna på nyproducerade bostadsrätter i Stockholm är för höga relativt efterfrågan och att ytterligare sänkningar kommer, särskilt som utbudet av nyproducerade bostadsrätter är mycket stort. Det bör även sätta press på andrahandsmarknaden under året.

- Priserna på bostadsrätter i Stockholm steg något i mars, i ungefär normal omfattning. Som tidigare bedömer vi att sänkta priser på nyproduktion kommer att tynga prisutvecklingen även på andrahandsmarknaden, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.Om Danske Banks Boprisindikator
Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av analytikerna Carl Milton och Christopher Hellesnes som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.