Content is loading
Gå till huvudinnehåll

District revolutionerar företagens finansiella ekosystem

Nu lanserar Danske Bank sin nya finansiella plattform District, som utvecklats i nära samarbete med både större och mindre företagskunder över hela Norden. Plattformen ger företagskunderna en samlad översikt över sina finansiella flöden i kombination med marknadsanalys och datadriven rådgivning både från Danske Bank och i förlängningen även från kundernas övriga tjänsteleverantörer.

Utgångspunkten för District har varit att möta företagskundernas behov av en flexibel och öppen plattform som tar ett helhetsgrepp om de finansiella flödena. Företagskunderna får tillgång till alla sina finansiella data, beslutsunderlag och analyser på ett och samma ställe med en enda inloggning. Vyn som användaren arbetar i, går även att skräddarsy efter olika roller och behov på företaget.

Ambitionen är att District ska fungera som en hub för det finansiella ekosystemet kring företagskunden. Här kommer företagen att kunna integrera lösningar från sina tredjeparter och på så sätt ha kontroll på hela sin finansiella situation och styrning från District. Danske Bank kommer kontinuerligt att ta fram nya funktioner och vill knyta till sig fler samarbetsparter i District.

- Vi vill ge kunderna en konsoliderad översikt över relevanta finansiella data och insikter från oss men även från kundernas andra tjänsteleverantörer. Det handlar exempelvis om de större ekonomi- och affärssystemen men även om nya smarta fintech-tjänster som löser specifika problem, säger Berit Behring, vd Danske Bank Sverige.

District är en plattform som är förberedd för att möta nya arbetssätt och önskemål om effektivisering och automatisering. Och många av de processer som företagens finansavdelningar idag spenderar mycket tid på, som att manuellt föra över data från ett system till ett annat, är automatiserade i District.

- I grund och botten handlar det om att våra kunder ska kunna ägna mer tid åt sin kärnverksamhet. Inom traditionell tillverknings- och processindustri har man använt avancerad teknik för övervakning och kontroll i många år. Vi har inspirerats av detta och har tagit fram den första avancerade övervakningsmiljön för finansiell data, säger Berit Behring, vd Danske Bank Sverige.

Danske Bank har utvecklat den finansiella plattformen stegvis i nära samarbete med både större och mindre företag över hela Norden. Kundernas idéer har varit avgörande för hur lösningen ser ut idag och för hur plattformen kommer att utvecklas i nästa steg.

- Så här långt har 50 000 av våra företagsanvändare över hela Norden börjat arbeta i plattformen och hittills har reaktionerna varit mycket positiva- framförallt på hur gränssnittet går att individualisera till olika funktioner och roller på bolagen. Kunderna säger att de inte sett något som liknar District tidigare, säger Berit Behring.

Om District
District ger kunderna ett nytt finansiellt ekosystem och fungerar som en plattform för företagets alla applikationer. Genom en inloggning till alla tjänster, tillgång till data från tredje part och en mer proaktiv datadriven rådgivning från Danske Bank får användaren en bättre finansiell översikt och kontroll. Fintech-lösningar kommer kunna adderas genom tilläggsmoduler, s k widgets.

Plattformen kommer att vända sig både till större och mindre företag och vara anpassad till olika roller på kundsidan, exempelvis ägare, CFO eller ekonomichef, för att möta individuella behov av data och analys. Varje användare kan skräddarsy sin egen vy.

För mer information och demo av District, läs här.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.seOm Danske Bank

Danske Bank är en nordisk bank med starka regionala rötter och relationer till övriga världen. I mer än 145 år har vi stöttat privatpersoner och företag att förverkliga deras ambitioner. Idag bistår vi privat- och företagskunder samt stora institutionella med traditionella banktjänster, vi erbjuder liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice och leasingtjänster. Vårt mål är att skapa ett långsiktigt värde för alla våra intressenter - kunder, investerare och för de samhällen som vi är en del av – och vår vision är att vara den mest tillförlitliga finansiella partnern genom att fatta viktiga ekonomiska beslut och göra vardagliga bankärenden enklare. Danske Bank har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är börsnoterad på Nasdaq Köpenhamn www.danskebank.com