Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Driv bolaget som om det vore till försäljning varje dag

Tre av fyra svenska företagsledare har ännu inte börjat planera för ett ägarskifte. Detta trots att en viktig framgångsfaktor för att genomföra ett lyckat ägarskifte är just framförhållning och god tid. 

I en ny undersökning kring ägarskifte har Novus på uppdrag av Danske Bank ställt frågor till 300 företagsledare och ägare i svenska medelstora företag. I undersökningen uppger hela 73 procent att de ännu inte börjat planera för ett ägarskifte.

 

– Den största utmaningen vi möter är att man har alldeles för kort framförhållning inför ett ägarskifte. För oss handlar det alltför ofta om brandkårsutryckningar när bolaget plötsligt hör av sig till oss om en möjlig försäljning. Det viktigaste är att ha en långsiktig plan och som bank kan vi behöva så mycket som tre till fem år på oss för att kunna hjälpa till att optimera värdet på bolaget, säger Anders Gullesjö, affärsområdeschef på Danske Bank i Sverige.

En alltför kort tidshorisont ställer till problem för många företag. Det blir bråttom och de vet inte själva hur mycket bolaget egentligen är värt. Stora värden sätts på spel när transaktionen sedan väl inleds under tidspress.

 

– Min erfarenhet är att de företag som klarar ett ägarskifte bäst är de som driver sitt bolag som om det alltid vore till salu. Det innebär att de har ordning på sin dokumentation och sina avtal så att det inte uppstår onödiga tvister – och att man dagligen optimerar sin affärsmodell och sina interna och externa processer i alla beslut och investeringar, säger Anders Gullesjö.

Vanligt att övervärdera bolaget
En majoritet av företagen i Novus-undersökningen svarar att bolaget idag är attraktivt i ganska eller mycket stor utsträckning för en ny ägare (74%). Och hela 81 procent anser också att företaget är tillräckligt digitaliserat för att vara attraktivt för en annan ägare.

Den siffran förvånar mig och kan bero på överskattning eller att det finns många olika definitioner av vad digitalisering innebär. Här bör företagen också ta hjälp av experter för att välja rätt digital väg. Man bör bland annat se över hur konkurrenterna erbjuder sina produkter och bedöma om de egna interna processerna är tillräckligt digitaliserade och automatiserade för att höja värdet på bolaget, säger Anders Gullesjö.

Hjälp med att hitta köpare
Vid ett ägarskifte uppger 7 av 10 att de kommer vilja ha extern rådgivning. Av dessa uppger hälften att det man främst behöver hjälp med är att hitta en köpare följt av att öka värdet på bolaget (18%). Företag som står inför ett ägarskifte verkar inte helt säkra på vart de ska vända sig för rådgivning och vad de olika aktörerna på marknaden kan hjälpa till med.

Jag tycker att man ska skaffa sig samarbetsparter där man får hjälp med att långsiktigt optimera värdet på bolaget, att i god tid förbereda privatpersonerna d v s ägare och nya ägare skattemässigt och juridiskt, och ett nätverk för att hitta en köpare om det blir aktuellt att sälja utanför familjen, avslutar Anders Gullesjö.

Anders Gullesjös fyra hetaste tips:

 • Driv ditt bolag som om det vore till försäljning varje dag. Tyvärr är det vanligt att kontakta banken först när man har fått ett bud. Jobba i stället långsiktigt för att öka värdet på bolaget och var uppdaterad kring bolagets värdering. Tänk på att bygga ditt nätverk och hålla ögonen öppna för potentiella nya ägare.
 • Börja i god tid med att förbereda ägarskifte och ta in externa rådgivare – planeringen kring skatter och juridik behövs både för bolaget och för privatpersonerna.
 • För att lyckas med ägarskiftet behövs en extern oberoende värdering. Särskilt om många delägare är inblandade och om bolaget ska övertas av en eller flera familjemedlemmar.
 • Ta in en extern styrelsemedlem som kan hålla huvudet kallt genom hela processen.

   

  Några siffror från undersökningen:

 • 73 procent säger att man inte planerar för ett ägarskifte – och fem procent är mitt uppe i ett ägarskifte just nu.
 • 22 procent tycker att det viktigaste är att förbereda sig i god tid för att ägarskiftet ska lyckas.
 • Tre av fyra menar att företaget i ganska eller mycket stor utsträckning är attraktivt för en ny ägare.
 • 69 procent kommer att ta hjälp utifrån inför ett eventuellt ägarskifte.
 • De flesta tror att en potentiell köpare kan finnas hos en konkurrent (37%). På andra plats i det personliga nätverket (18%) och på tredje plats hos kund eller leverantör (9%).

Läs hela undersökningen här.


Om undersökningen

Novus-undersökningen genomfördes under februari 2019 och omfattar telefonintervjuer med 300 vd:ar och ägare av svenska medelstora företag med en årlig omsättning på mellan 20 miljoner och en miljard kronor. Företagen är verksamma över hela landet och inom olika branscher som t.ex. handel, tillverkning, bygg, juridik, ekonomi, och transport.


För mer information, vänligen kontakta: 
Anders Gullesjö, Affärsområdeschef Retail Banking, Danske Bank Sverige
0733-67 98 90, anders.gullesjo@danskebank.se