Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank lanserar ny hållbarhetsfond

Danske Bank lanserar idag fonden Global Sustainable Future - en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i 30-40 bolag som bidrar med lösningar på globala hållbarhetsutmaningar.

Global Sustainable Future är en ny global aktiefond med målet att skapa högre avkastning än det globala aktieindexet. Detta ska uppnås genom att fokusera på bolag som tydligt adresserar och arbetar för att lösa några av världens utmaningar definierade i några av FN’s hållbarhetsmål (SDG – Sustainable Development Goals).

- Vi utgår från ett investeringsuniversum på ungefär 300 företag som lever upp till våra hålllbarhetskriterier. Från denna grupp väljer vi 30-40 företag som vi bedömer har bäst möjlighet att både lösa de globala utmaningarna och samtidigt ge god avkastning till våra kunder, säger Erik Eliasson, Head of Sustainable Investment på Danske Bank.

Fondens investeringar görs under tre hållbarhetsteman; klimatstabilitet (fokus på reducerat koldioxidutsläpp), naturkapital (fokus på att motverka överkonsumtion av jordens resurser) och socialt kapital (fokus på ex hälsofrågor och sjukvård). Bland de företag som ingår i fondportföljen vid lanseringsdatumet den 10 november 2020 märks exempelvis SSE, Xylem och Cerner. 

- Investeringarna spänner över ett stort antal regioner och sektorer vilket säkerställer en global riskspridning och stora möjligheter till god avkastning. Vi har ett av Europas bästa förvaltarteam för hållbara investeringar vilket är oerhört roligt, säger Erik Eliasson.

Global Sustainable Future ersätter fonden Danske Invest Global StockPicking. Det innebär att kunder som är andelsägare i Danske Invest Global StockPicking blir andelsägare i Global Sustainable Future. Kunderna har informerats via brev om förändringen.

Mer information om Danske Invest Global Sustainable Future Fund

Mer information om FN’s globala hållbarhetsmål

Erik Eliasson, Head of Sustainable Investment, Danske Bank
0705-55 63 86, erik.eliasson@danskebank.se

Anna Sundblad, presschef, Danske Bank Sverige
070-644 0140, anna.sundblad@danskebank.se

Global Sustainable Future Fund förvaltas av Danske Banks fondbolag, Danske Invest. En investering i aktier och fonder innebär alltid en risk för förluster.