Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Svenska sågbolag blöder på nattsvart byggmarknad

Enligt Danske Banks nya rapport, ”Skog & Ekonomi”, väntar en tuff vinter för de svenska sågverken. Byggandet i Europa tvärbromsar och priset på sågade trävaror faller. Samtidigt tvingas sågverken betala allt högre timmerpriser för att hålla i gång verksamheten. Rapporten ”Skog & Ekonomi” också lyfter även fram att lövskogen får allt större kommersiell betydelse för skogsägarna.

Johan Freij är skogsexpert på Danske Bank.

– Vår bedömning är att sågverkens resultat faller kraftigt under fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024. Det allvarliga läget har eskalerat under hösten i takt med skenande timmerpriser, säger han.

Byggandet på 90-talskrisnivåer

Marknadssituationen för sågverken är helt unik. Byggandet i Sverige är nere på 90-talets krisnivåer och orderböckerna för Europas byggbolag gapar tomma. Skogsägarna håller priset uppe och väntar med avverkning. Samtidigt spekulerar trävaruköparna i ännu lägre priser. Sågverken tvingas därför betala allt högre timmerpriser samtidigt som priserna på sågade trävaror sjunker. 

Priserna på sågade trävaror har sjunkit med drygt 10 procent sedan i somras. De flesta sågverk sågar med förlust. Investeringar i utökad kapacitet är nu en belastning. Danske Banks analytiker spår en konsolidering i sågbranschen på sikt.

– Hoppet står till att låga trävarulager och globala produktionssänkningar ska dämpa prisfallet och gynna svensk sågindustri. Räddningen kan finnas i det amerikanska bostadsbyggandet som bör ta fart inom ett halvår, säger Johan Freij. 

Det våras för lövskogen 

Sedan millennieskiftet har lövskogarna i Sverige ökat med 34 procent och de utgör drygt 20 procent av skogsvolymen. Björken är den stora vinnaren och granen den stora förloraren när svensk skog anpassas till ett förändrat klimat.

Mångfald och ökat kommersiellt värde på lövvirket gör nu att intresset för lövskog fortsätter att öka bland Sveriges skogsägare. 

I dag används lövträd främst till massaved och till energiproduktion. Samhällets ökade krav på långsiktigt hållbara, träbaserade produkter och en prognosticerad framtida brist på träråvara ger en helt ny situation för svenskt lövvirke.

– Ofta lyfts lövträden fram för att de bidrar till biologisk mångfald. Men även kommersiellt blir lövträden alltmer attraktiva. Lövvirket är oumbärligt i många papperskvaliteter och har mycket högre energivärde än gran och tall. Nästa steg blir lövsågverk. Andelen skogar med inblandat löv kommer öka kraftigt framöver, säger Johan Freij.

Råd till skogsägarna i hela Sverige

Här är Johan Freijs råd till skogsägare i olika delar av landet:

  • I södra Sverige är timmermarknaden som allra hetast. Det gäller allt timmer men framför allt gran så fortsätt att gallra så länge priserna håller sig.
  • I Mellansverige är prisnivån fortsatt hög på både timmer och massaved. Ingen anledning att hålla igen på avverkning i allmänhet och gallring i synnerhet.
  • I mellersta Norrland är prisjakten inte lika desperat som i övriga landet, men i norra Norrland pågår en virkesjakt som aldrig tidigare skådats. Var därför mycket noggrann att kontrollera så att du får med alla tänkbara påslag.

Klicka här för att läsa mer i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi nr 4 2023