Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Quarterly House View Sommaren 2019

En enda tweet från Dondald Trump i början av maj ändrade förutsättningarna för marknaden helt, men det tar inte bort den underliggande styrkan i den globala ekonomin. Den upptrappade handelskonflikten och ökade osäkerheten har dock inneburit att vi gjort vissa justeringar i vår allokering. 

Läs hela House View här