Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Our Sustainable Investment Journey 2019

2018 lanserade Danske Bank en ny strategi för hållbara investeringar. Sedan dess har vi arbetat med att integrera hållbarhetsapekten i alla våra beslut när vi investerar åt våra kunder. I den nya rapporten ”Our Sustainable Investment Journey 2019” berättar vi mer om hur våra investeringsteam arbetar med hållbarhet i hela investeringsprocessen.