Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Vi flaggar för jämställdhet och alla människors lika värde

Det är inte dags för Prideveckan riktigt än. Men vi flaggar redan nu för att visa vårt stöd för alla människors lika värde.

Nu är det dags att flagga igen för jämställdhet och alla människors lika värde. Därför kommer du redan nu att se våra Prideflaggor på taket på Norrmalmstorg. En symbol för att vi på Danske Bank gillar olika. För mig som vd är frågan om inkludering viktig och inte minst ur ett affärsmässigt perspektiv. Det handlar inte om vackra ord utan om handling. I Danske Banks svenska ledning är hälften av cheferna män och hälften kvinnor. Alla anställda har genomgått utbildning för att bli medvetna om de osynliga strukturerna. Det kan handla om att man kanske automatiskt rekryterar likasinnade av samma kön, hur man väljer bilder i reklam, hur vi kommunicerar med kunder etc. Det har gjort skillnad.

Hela samhället präglas av osynliga strukturer. Därför behöver vi kraftsamla för att få en mångfald i ledningsrummen, i styrelser samt att fler gör verklighet av sina företagsidéer. Och självklart ska det inte finnas några hinder i karriären för att man älskar en person av samma kön.

Under förra året införde vi en Mångfaldskalender som ger anställda möjlighet att byta svenska röda dagar mot en annan ledig dag som passar bättre. Vi har infört nya rutiner för att skapa en mer föräldravänlig arbetsplats och jobbar aktivt med att få mer mångfald i banken.

Vårt arbete för en arbetsplats präglad av mångfald är långsiktigt – men jag kan försäkra dig om att den har hög prioritet.