Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Boprisindikator: Antalet sålda bostadsrätter på rekordhög nivå

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar på en prisuppgång på närmare 2 % under augusti (+1.96% m/m, men upp 1 % m/m i säsongsrensade termer). Sett till Sverige som helhet så har hela nedgången som orsakades av Covid-19 nu återtagits. Stockholm haltar däremot efter något och är fortsatt ned ca 1 % jämfört med prisnivån i februari innan pandemin bröt ut. Omsättningen är fortsatt stark och det säljs fler bostadsrätter i Stockholm än vad det gjorts de senaste åren.

Nästa siffra från Valueguard publiceras fredagen den 18 september kl. 06.00.

Prisutvecklingen kommande månader
Vanligtvis syns en prisuppgång under augusti vilket är fallet även i år. Men i år sker denna uppgång under en förvånande stor aktivitet. Det kan tyckas märkligt i och med den osäkerhet som råder både i Sverige och i omvärlden. Men det är viktigt att poängtera att hushållen fortfarande gynnas av låga räntor och av vissa finanspolitiska åtgärder som bland annat amorteringsfrihet och permitteringsstöd. Andra indikatorer visar även att hushållens syn på den egna ekonomin förbättrats, om än från låga nivåer. Hemarbetet samt det så kallade ”hemestrandet” kan också vara en förklaring till den höga omsättningen på bostadsmarknaden. Blickar man framåt så bedömer Danske Bank att bostadspriserna kommer att fortsätta att gynnas av detta, men i en lugnare takt. Den största risken mot stagnerande bostadspriser har, och är, fortfarande den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden. Den senaste månaden tycks dock arbetsmarknaden stabiliserats vilket därmed minskar riskerna på bostadsmarknaden.

– Det är märkligt nog raketfart på bostadsrättspriserna i Stockholm även i augusti trots den pågående pandemin. Med detta sagt kan man notera att prisuppgången på villor är ännu större, kanske beroende just på Covid19:s implikationer för behovet av mer hemarbete framöver. Man bör dock räkna med en lugnare takt i prisuppgången framöver, i linje med hushållens inkomstutveckling. Och den i sin tur lär åtminstone kortsiktigt styras av utvecklingen av Covid19, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

Om Danske Banks Boprisindikator

Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av analytikerna Carl Milton och Christopher Hellesnes som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.

Michael Grahn, Chefekonom
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se

Therese Persson, Makroanalytiker
08 568 805 58
Twitter: @1TheresePersson
thp@danskebank.se