Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator: Prisutveckling på bostadsrätter juni 2020

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar på en uppgång av priserna i juni med 2 % (1,8 procent säsongsrensat). Detta innebär att prisuppgången som visades i vår halvmånadsuppdatering stod sig månaden ut. Vanligtvis går omsättningen ned under juni, denna gång däremot, syns en uppgång jämfört med maj. Troligtvis beror det på att hushållen varit mer avvaktande under våren än vad man hade varit om inte Covid-19 hade slagit till.

Nästa siffra från Valueguard publiceras fredagen den 17 juli kl. 06.00.

Prisutvecklingen kommande månader
Under början av krisen syntes en nedgång i priserna på bostadsrätter på ungefär 6 procent, med juniutfallet däremot, så innebär det att mer än hälften av nedgången har återhämtats under maj-juni. Under sommarmånaderna blir det vanligtvis lugnare aktivitet på bostadsmarknaden men vi väntar oss ändå en fortsatt stabilisering av priserna. Det största tappet är troligtvis redan gjort och återhämtningen till prisnivån som var innan virusspridningen kommer att fortsätta under hösten. Däremot kvarstår givetvis riskerna på arbetsmarknaden och stora osäkerheten kring virussituationen. Skulle situationen bli mer långvarig än väntat kan detta också att spilla över på ökad försiktighet bland hushållen vilket i sin tur kan komma att påverka bostadsrättspriserna ytterligare.

- Prisuppgången på bostadsrätter fortsatte upp för andra månaden i rad, nu till och med i lite snabbare takt och med hög omsättning. Under sommaren går vi normalt in i en lugnare period. Kanske blir det annorlunda i år då restriktioner för semesterresandet gör att hushållen kan ägna mer tid åt bostadsfunderingarna, frågar sig Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.

Om Danske Banks Boprisindikator

Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av analytikerna Carl Milton och Christopher Hellesnes som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.

Michael Grahn, Chefekonom
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se

Therese Persson, Makroanalytiker
08 568 805 58
Twitter: @1TheresePersson
thp@danskebank.se