Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator: Prisutveckling på bostadsrätter juli 2020

Danske Banks Boprisindikator* avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar på nästintill oförändrade priser under juli (+0.2% m/m, men upp ca 0.5 % m/m i säsongsrensade termer). Detta innebär att prisnivån på bostadspriserna fortfarande är lägre än vad dem var precis innan Covid-19, men på årsbasis har priserna ändå stigit omkring 4 %. Då vi befinner oss mitt i en pandemi så är vår bedömning att bostadsmarknaden därmed ändå stått sig relativt starkt. En annan intressant aspekt är att omsättningen varit betydligt starkare. Jämfört med tidigare år har det sålts omkring 50 % mer bostadsrätter än vad som är normalt under juli månad. 

Nästa siffra från Valueguard publiceras onsdagen den 19 augusti kl. 06.00

Prisutvecklingen kommande månader
Under sommarmånaderna blir det vanligtvis lugnare aktivitet på bostadsmarknaden vilket även varit fallet detta år. Jämfört med tidigare sommarmånader så har det dock sålts rekordmånga bostadsrätter. Omsättningen är på en nivå som vi aldrig tidigare har uppmätt under juli sedan boprisindikatorn startade 2014. Detta beror troligtvis på att fler väljer att semestra på hemmaplan vilket i sin tur gör att hushållen kan ägna mer tid åt bostadsfunderingarna. Framöver är det dock mer osäkert. Vi tror fortsatt att det största tappet har gjorts för denna gång men det utesluter inte en del bakslag, allt beror självfallet på hur virusspridningen utvecklar sig under hösten. Då en mer långvarig spridning kan komma att spilla över på en ökad försiktighet bland hushållen.

- Priserna på Stockholms bostadsrätter steg endast marginellt i juli, men under hög omsättning. Det får ses som ett styrketecken under rådande omständigheter. ”Hemestrandet” till följd av pandemin tycks ha fått hushållen att rikta intresset inte bara mot bostäder, vi noterar att priserna på t ex fritidshus och fritidsbåtar har dragit iväg uppåt. Svårigheter i stora delar av världen att bemästra spridningen av Covid19 gör att den positiva utvecklingen på bostadsmarknaden kan bestå även om osäkerheten är fundamental, menar Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.

Om Danske Banks Boprisindikator

Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av analytikerna Carl Milton och Christopher Hellesnes som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.

Michael Grahn, Chefekonom
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se

Therese Persson, Makroanalytiker
08 568 805 58
Twitter: @1TheresePersson
thp@danskebank.se