Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator Maj 2021

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna på bostadsrätter tog ett kliv upp igen under maj. Bostadspriserna steg med 1.3 procent men rensat för säsongseffekter är prisuppgången ytterligare något starkare på 1.6 procent. Det är fortsatt de allra största bostadsrätterna som stiger mest i pris, men även de allra minsta (upp till 30 kvm) håller en god takt uppåt. Vad gäller övriga storleksklasser ser prisuppgången ut att ha planat ut något under 2021. Notera att prisutvecklingen på bostadsrätter i storleksklassen 30-40 kvm har varit betydligt lägre än övriga storleksklasser under pandemin, dessa ligger dock redan på en högre prisnivå sedan tidigare.

Nästa siffra från Valueguard publiceras fredagen den 18 juni kl. 06.00

Prisutvecklingen kommande månader

Efter att priserna höll sig nästintill oförändrade under april tog priserna återigen ett kliv upp under maj. Detta samtidigt som omsättningen fortsatt är på en betydligt högre nivå jämfört med tidigare år. Vi har dock sommarmånader framför oss vilket vanligtvis brukar innebära en lugnare marknad, det återstår dock att se om samma trend som syntes under förra året blir aktuellt även i år igen. Då gav ”hemestrandet” mer tid för visningar och bostadsmarknaden höll igång trots semestertider. Faktorer så som låga räntor och hushållens förbättrade syn på både den egna och samhällets ekonomi lär fortsätta att stötta bostadspriserna. Under hösten kan vi förhoppningsvis i större utsträckning återgå till arbetsplatserna, något som lär dämpa pristrenden något. 

- Priserna tog återigen fart under maj efter en paus i april. Även om priserna på de allra största lägenheterna föll tillbaka denna månad har det uppstått en tydlig diskrepans det senaste året på grund av Corona, där de större lägenheterna haft en betydligt starkare prisutveckling. Vi ser inga tydliga tecken på att den trenden är på väg att avta, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.

Danske Banks Boprisindikator baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.

För mer information

Chefekonom
Michael Grahn
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se

Makroanalytiker
Therese Persson
08 568 805 58
Twitter: @1TheresePersson
thp@danskebank.se