Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks inställning till kryptovalutor

Under senare år har kryptovalutor såsom bitcoin och eterium fått stor uppmärksamhet från investerare och media, och Danske Bank får regelbundet frågor om kryptovalutor från kunder, journalister och övriga intressenter. Nedan redogör Danske Bank för sin inställning till handel och investeringar i kryptovalutor.


Kryptovalutor är en digital innovation inom finansiella tjänster och vi inser att det finns en betydande global marknad för kryptovalutor och att många kunder tycker att kryptovalutor är intressanta. Det finns stora möjligheter i blockkedjetekniken som kryptovalutor bygger på, men av flera skäl har Danske Bank som finansinstitut en mycket avvaktande inställning till kryptovalutor.

Bakomliggande faktorer till bankens avvaktande inställning

  • Handeln med kryptovalutor är inte alltid tillräckligt transparent, vilket kan göra det svårt för oss som finansiell institution att uppfylla våra skyldigheter att bekämpa ekonomisk brottslighet och penningtvätt.
  • Handel med kryptovalutor regleras endast delvis av finansiella bestämmelser och konsumenterna har därför inte alltid det konsumentskydd som är förknippat med reglerade finansiella produkter.
  • Prissättningen av kryptovalutor är inte transparent och fluktuerande, och som investerare har du begränsad insyn i hur marknaden utvecklas och vad som driver priset.
  • Transaktioner med vissa kryptovalutor kräver mycket stor mängd datorkraft vilket är extremt energikrävande, och som inte är i linje med Danske Banks ambition att främja en hållbar utveckling tillsammans med våra kunder.

Av de skäl som nämns ovan är det för närvarande inte möjligt att handla med kryptovalutor eller finansiella instrument som baseras på kryptovalutor på Danske Banks handelsplattformar, och vi avråder generellt från att investera i sådana tillgångar. Vi kan därför för närvarande inte erbjuda investeringsrådgivning avseende kryptovalutor eller finansiella instrument baserade på kryptovalutor.
Vi följer dock kontinuerligt utvecklingen inom området kryptovalutor, och i takt med att marknaden för kryptovalutor mognar och regleras ytterligare kommer vi att se över vår position.

Vi är därför positiva till utvecklingen som sker inom ramen för den nya EU-lagstiftningen, Regulation of Markets in Crypto Assets (MiCA), då den förväntas säkerställa en förbättrad  reglering av marknaden för kryptovalutor och andra typer av kryptotillgångar som exempelvis stablecoin.

Kreditkortstransaktioner och insättningar relaterade till kryptovalutor

Insättningar som våra kunder gör och som kan härröras till investeringar i kryptovalutor kommer att  behandlas på samma sätt som insättningar från andra typer av investeringar.  Följaktligen kan vi godta en insättning om den uppfyller gällande lagstiftning och följer gällande regler mot penningtvätt.

Vi kommer heller inte blockera ett kreditkort som utfärdats av Danske Bank i samband med handel med kryptovalutor. Som vid alla andra kreditkortstransaktioner måste dock kunden följa gällande regler för penningtvätt och följa övriga gällande lagar.