Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank höjer ett fåtal bolåneräntor, samtidigt höjs inlåningsräntor betydligt

Danske Bank höjer bolåneräntan på bolån med 3 månaders bindningstid (så kallad rörlig ränta) samt 1 års bindningstid. Justeringarna gäller från och med 26 april. Från och med den 21 april höjer banken även räntan på fastränteplaceringskonton kraftigt på flertalet löptider.

Bakgrunden till justeringarna är fortsatt förändrade marknadsräntor.

Bolån

BindningstidFörändring (%)Ny listränta (%)
3 mån+0,405,29
1 år+0,105,24

Fastränteplaceringskonto

BindningstidNy ränta (%)
3 mån3,00
6 mån3,35
3 år3,20
5 år3,10