Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank inför ränta på lönekonton

Som en följd av ändrade marknadsräntor inför Danske Bank ränta på privatkundernas lönekonton samt på ytterligare ett antal av bankens transaktionskonton.

Ändringarna gäller från och med 1 augusti 2023.

KontonamnNy inlåningsränta (%)*
Danske konto (lönekonto)0,50
Danske Direkt Ung0,50
Danske Exklusiv0,50
Baskonto0,50
Servicekonto0,50
Danske Start0,50
Danske Plus0,50
Privat Spec0,50

*Gäller för belopp upp till 50 000 kronor. För belopp över 50 000 kronor rekommenderas något av bankens sparkonton som har ännu bättre ränta.   

Danske Banks konton omfattas av insättningsgarantin som innebär att du har rätt till ersättning upp till 100 000 euro om banken skulle gå i konkurs. Om motvärdet av 100 000 euro understiger 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsgränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan du under vissa förutsättningar få ersättning för insättningar kopplade till särskilda händelser, till exempel försäljning av en bostad. Läs mer här.