Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank justerar inlånings- och utlåningsräntor

Danske Bank höjer bolåneräntan på bundna bolån. Banken justerar även räntan på fastränteplaceringskonton med flertalet bindningstider.

Bakgrunden till justeringarna är fortsatt ökade marknadsräntor. Justeringarna gäller från och med 9 mars för (för bolån) samt 3 mars (för fastränteplaceringskonton med bindningstid 3 och 6 månader respektive 1 och 2 år) och 9 mars (för fastränteplaceringskonton med bindningstid 3 respektive 5 år) 2023.

Bolån

BindningstidFörändring (%)Ny listränta (%)
1 år+0,155,14
2 år+0,405,09
3 år+0,304,89
4 år+0,204,79
5 år+0,204,76
6 år+0,204,76
10 år+0,204,67

Fastränteplaceringskonto

BindningstidFörändring (%)Ny ränta (%)
3 mån+0,402,75
6 mån+0,252,85
1 år+0,353,15
2 år+0,303,25
3 år+0,102,90
5 år+0,102,80