Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank sänker räntan på bundna bolån

Danske Bank sänker bolåneräntan på flertalet bundna bolån. Bolåneräntan på 3-månaders löptid och på 1 års löptid lämnas oförändrade. Bakgrunden till justeringarna är förändrade marknadsräntor. Justeringen av bolåneräntorna gäller från 17 november 2023.

Bolån

BindningstidFörändring (%)Ny listränta (%)
2 år -0,105,24
3 år -0,204,89
4 år -0,204,79
5 år -0,204,56
6 år -0,154,61
10 år -0,154,52
För ytterligare information, vänligen kontakta: mediekontakt@danskebank.se