Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator: Fortsatt prislyft i juli och augusti

Danske Banks Boprisindikator* som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna föll med 2.7 % i juli för att sedan stiga med 3.0 % i augusti, bägge på månadsbasis. En bättre indikation på pristrenden är de säsongsrensade siffrorna som visar uppgångar på 0.1% resp. 1.4 % i juli resp. augusti. Det finns med andra ord inga tecken på att den tidigare prisuppgången är på väg att mattas av.

Omsättningen fortsätter att bete sig säsongsmässigt normalt även om vi kan notera att den ligger i den nedre delen av intervallet för juli och augusti jämfört med hur det sett ut de senaste åren.

Prisutvecklingen kommande månader

Bostadsmarknaden i Stockholm går från klarhet till klarhet i termer av prisutvecklingen. Vi bedömer att fundamentala parametrar som stigande sysselsättning, urbottning av reallönerna, stigande finansiell förmögenhet och en bedömning att räntetoppen är nära hjälper till att hålla efterfrågan på bostadsrätter uppe. Än så länge verkar ett stigande utbud inte ha satt spår i prissättningen. Det finns en osäkerhet gällande när styrräntan toppar. Vår egen prognos är att det sker i september på 4 procent men en höjning i november går givetvis inte att utesluta. Riksbanken själva flaggar för att det är omkring 40 procent sannolikhet för att de höjer styrräntan även i november. 
Vi har uppdaterat vår syn på bostadspriserna och bedömer inte längre att de kommer att falla tillbaka. Vi ser framför oss oförändrade till lätt stigande priser under höstmånaderna.

Kommentar från Michael Grahn:
”Prisutvecklingen under sommaren är en fortsättning på den prisuppgång som påbörjades under våren. En stark arbetsmarknad, stigande finansiell förmögenhet ser ut att fp hjälp av att reallönerna eventuellt bottnat denna sommar. Förvisso kvarstår att Riksbanken kommer att fortsätta höja styrräntan ytterligare en eller två gånger i höst, men denna kostnadsökning är med stor sannolikhet redan diskonterad av köparna.”

*Danske Banks Boprisindikator baseras på offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet. 

För mer information, kontakta:
Chefekonom
Michael Grahn
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se