Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator - Priserna i princip oförändrade under mars

Danske Banks Boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna var oförändrade under mars jämfört med februari. Sett till säsongsrensade siffror handlar det om en marginell nedgång på 0.3 procent. Lägenheter i storleksklassen 40-60 kvm sticker ut på uppsidan och steg omkring 1 procent, vilket är anmärkningsvärt.

Omsättningen fortsätter att takta på enligt vår Boprisindikator och är i linje med tidigare marsmånader sett till 2015-2019, d.v.s. exkluderat pandemi-åren där omsättningen nådde rekordhöga nivåer. Omsättningen fortsätter därmed att hålla uppe betydligt bättre i Stockholms kommun jämfört med hur det i snitt ser ut i riket som helhet.

Prisutvecklingen kommande månader

Bostadsmarknaden har under de senaste månaderna visat på en förvånansvärd stark motståndskraft. Som bekant föll priserna relativt brant under våren 2022 för att sedan stabiliseras något de senaste månaderna. Under januari steg priserna till och med. Enligt vår boprisindikator inleddes mars med en nedgång på omkring 1 procent, under mitten av månaden visade vår indikator -0.5 procent för att sedan avslutningsvis indikera oförändrade priser. Denna trend är verkligen anmärkningsvärd, framför allt givet att Riksbanken levererade ytterligare en räntehöjning under februari. Trots denna motståndskraft håller vi dock kvar vi vår vy om att bostadspriserna kommer att sjunka kommande månader. Framför allt givet att tidigare räntehöjningar ännu inte fått fullt genomslag men också för att inflationen fortsatt att överraska på uppsidan, till och med accelererat under februari. Detta tror vi kommer att leda till att Riksbanken tvingas höja med 75 baspunkter redan vid aprilmötet för att sedan höja en sista gång under juni med 50 baspunkter vilket skulle ta styrräntan till 4.25%. En styrränta på 4.25% kommer innebära bolåneräntor på omkring 5.25% om de följer samma trend som innan. Detta kommer definitivt sätta press på svenska hushåll där 50% fortsatt har rörliga bolåneräntor och resterande har bundit på relativt korta löptider. Dessutom tror vi inte att Riksbanken kommer att sänka styrräntan under 2023 utan att en sänkning sker först under 2024. Vi har därmed justerat ned vår prognos på bostadspriserna och räknar nu med en nedgång på 25% från toppen från att tidigare haft en nedgång på 20% i prognosen. 

Kommentar från Michael Grahn:

”Stockholms bostadsrättspriser var återigen i det närmaste oförändrade i mars efter att ha stått stilla i februari. Det framstår som nästan obegripligt att bostadspriserna på detta sätt trotsar tyngdlagen i ett läge där Riksbanken kommer att lyfta styrräntan till över 4 % fram till sommaren, där reallönerna faller mer än väntat och där hushållens likvida finansiella sparande till stor del redan utnyttjats. Mot den bakgrunden tror vi priserna faller mer än i tidigare bedömningar.”

För mer information kontakta:
Chefekonom
Michael Grahn
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se

Makroanalytiker
Therese Persson
08 568 805 58
Twitter: @1TheresePersson
thp@danskebank.se

Danske Banks Boprisindikator baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet.