Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Banks Boprisindikator: Litet prisfall i september

Danske Banks Boprisindikator* som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna föll med 0.6 % i september jämfört med föregående månad, i mer rättvisande säsongsrensade termer uppgick fallet till 0.4 %. Detta är en för liten avvikelse för att man ska kunna tala om att den uppgång som syns i Boprisindikatorn sedan december i fjol är bruten.

Omsättningen fortsätter att bete sig säsongsmässigt normalt men kvarstår i den lägre delen av intervallet vi sett de senaste åren.

Prisutvecklingen kommande månader

Trots ett litet hack i prisutvecklingen i september så bedömer vi liksom tidigare att priserna på Stockholms bostadsrätter snarast kommer att gå sidledes eller svagt uppåt under hösten. Det väntas ske mot bakgrund av den kritiska punkten för hushållens ekonomi är passerad i termer av risk för sysselsättning, urbottning av reallönerna och en bedömning att räntetoppen med stor sannolikhet har nått toppen. Riksbanken själva flaggar för att det är omkring 40 procent sannolikhet för att de höjer styrräntan även i november. Börsens svaga utveckling den senaste månaden vilket påverkar den finansiella förmögenheten negativt kan ha haft påverkan på prisbilden. Det stigande utbudet som synts de senaste månaderna förefaller dock inte ha satt något påtagligt avtryck i priserna. 

Kommentar från Michael Grahn:
”Prisutvecklingen i september indikerar en smärre nedgång i säsongsrensade termer. Vi bedömer dock att den kritiska punkten för de sammantagna fundamentala faktorer som styr priserna troligtvis är passerad, även om det inte går att utesluta ytterligare räntehöjningar eller att konjunkturen viker ner kraftigare än befarat och därmed påverkar utsikterna för arbetsmarknaden negativt.”

*Danske Banks Boprisindikator baseras på offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet. 

För mer information kontakta:

Chefekonom
Michael Grahn
08 568 805 88
Twitter: @MichaelGrahn1
mika@danskebank.se