Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank utvecklar framtidens bank

Stockholm den 25 november 2009.

Kundernas beteende har förändrats och därför utvecklar vi banken genom att möta kunderna på nya sätt och genom att göra vår kompetens mer tillgänglig. Under 2010 utökar Danske Bank med flera nya tjänster för att möta våra kunder på de platser och tider de vill. Utöver nya mobila bankteam utvecklar vi våra tjänster över telefon och internet för företag och privatpersoner. Totalt kommer mer än 100 personer att övergå till nya uppgifter i denna satsning.

– Framtidens bank handlar om att bli mer tillgänglig för kunderna på nya sätt och på nya tider som passar dem. Det handlar också om att kunna erbjuda kunderna hög kompetens för att de ska kunna göra rätt val och hitta den bästa lösningen för sin egen eller sitt företags framtid, säger Leif Norburg, VD för Danske Bank i Sverige.

Vi ska vara först med att möta kundernas nya behov och satsar därför mer på service via telefon och internet och på att skapa större enheter med fler specialister. Vi tror inte att alltför små kontor i längden kan erbjuda detta och stänger därför några kontor på mindre orter. Förändringen kommer att genomföras med befintlig personal.

– Vår målsättning är att bli Sveriges mest tillgängliga bank med de mest nöjda kunderna.
Vi vill förbättra möjligheterna att göra fler typer av bankaffärer på tider och platser som passar våra kunder. I dag sker 95 procent av våra kunders transaktioner på distans. Det tar vi fasta på när vi nu fortsätter satsa på den svenska marknaden, fortsätter Leif Norburg.

Danske Banks satsning på svenska marknaden innebär att banken kommer ha sammanlagt mer än 50 kontor och Finanscenter där vi erbjuder kvalificerad rådgivning och specialistkompetens. Kvalificerad rådgivning kommer nu också erbjudas via Internet och telefon för privatpersoner och företag samt via mobila bankteam. För stora svenska företag och institutioner erbjuder Danske Bank dessutom skräddarsydda lösningar från vår enhet Corporate & Institutional Banking.