Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Kvartalsrapport Q3 2009 Danske Bank Sverige

Stockholm den 3 november 2009.

Fortsatt återhämtning

  • Intäkterna ökade med 9 procent till 2 965 miljoner kronor. Räntenettot ökade med 12 procent och provisionsnettot ökade med 3 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Kostnaderna ökade med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningstakten har avtagit under tredje kvartalet och fokus på besparingar är fortsatt högt.
  • Resultatet före kreditförluster ökade med 13 procent. Kreditförlusterna ökade jämfört med samma period föregående år och uppgick till 753 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 646 miljoner kronor.
  • För tredje kvartalet i rad reduceras kreditförlusterna. Fokus på kreditrisker är fortsatt prioriterat.
  • Jämfört med samma period föregående år har inlåningen ökat väsenligt. Utlåningen har minskat jämfört med samma period föregående år.
  • Danske Direkt, som lanserades i april, har mottagits väl av marknaden. Samtidigt har vi fortsatt med vårt starka kontorsbaserade erbjudande till företag och privatpersoner.

Komplett kvartalsrapport som PDF
För mer information läs den kompletta kvartalsrapporten (PDF).