Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank vinnare i statens upphandling

Danske Bank har i dag tecknat ramavtal med Riksgälden och blivit utvald som leverantör för betalningstjänster, värdepappershantering och likviditetsförvaltning. Ramavtalet omfattar samtliga statliga myndigheter. Betalningsflödena motsvarar en årlig omsättning om 4 600 miljarder SEK och 138 miljoner transaktioner per år. Danske Bank, som är den enda nya aktören som vinner Riksgäldens förtroende, rankas högt i utvärderingen.

Upphandlingen har, enligt Riksgälden, lett till besparingar motsvarande 17 procent. Danske Bank räknar med att den ökade konkurrensen mellan bankerna möjliggör för ytterligare kostnadsbesparingar samt förbättrad service och funktionalitet till myndigheterna.

- Det här är en medveten storsatsning vi gjort som medfört att vi framgångsrikt konkurrerat med de svenska storbankerna. En ny aktör i upphandlingen har uppenbarligen varit bra för konkurrensen.  Vi kommer att fortsätta utveckla våra betalningstjänster tillsammans med vår kompetens inom riskhantering och erbjuda treasurytjänster till helt nya kunder, säger Lars Sjögren vVD Danske Bank Sverige.

Danske Bank har expanderat kraftigt på den svenska marknaden under de senaste åren och avtalet innebär att vi nu tar ett avgörande steg som långsiktig samarbetspartner till staten och dess myndigheter.

- Det här är en viktig framgång för Danske Bank och vårt arbete i den institutionella sektorn. Detta är Sveriges största bankupphandling och vi har fått mycket god respons på vårt erbjudande av Riksgäldskontoret. Vi gläds också att 6 av våra tjänster rankats högst i den utvärderingen som offentliggjorts av Riksgäldskontoret, säger Karin Reuterskiöld, Senior Client Executive.

Danske Bank har ett liknande ramavtal med Riksgäldens motsvarighet i Danmark och företaget bedömer att erfarenheterna från Danmark har bidragit till den höga rankingen.

- Vår affärsmodell bygger på stark lokal förankring kombinerat med en framåtriktad nordisk bas. Och som en av Nordens största banker är det särskilt glädjande när vi på detta sätt lyckas använda internationell  erfarenheter för att bygga fortsatt framgång i Sverige, fortsätter Lars Sjögren, vice vd för Danske Bank i Sverige.