Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport Q3 2010 Danske Bank Sverige

Stockholm den 2 november 2010.

Stabilt resultat
Danske Bank Sverige presenterar återigen ett starkt resultat för de tre första kvartalen 2010. Resultatet visar en god utveckling för alla väsentliga nyckeltal inom alla affärsområden. Samtidigt bidrar Danske Bank till ökad konkurrens genom prioriterade satsningar inom såväl privatmarknad som företagsmarknad, senast genom ett viktigt kontrakt med Riksgäldskontoret inom Cash Management.

  • Fortsatt positiv resultatutveckling under tredje kvartalet 2010 och för de nio första månaderna 2010.
  • Banken har en stabil intjäning och intäkterna ökade med 2 procent till 3 031 miljoner kronor. Räntenettot ökade med 2 procent och provisionsnettot var oförändrat jämfört med samma period föregående år.
  • Kostnaderna minskade med 4 procent jämfört med föregående år.
  • Resultatet före kreditförluster ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet efter kreditförluster blev 1 380 miljoner kronor.
  • Kreditförlusterna är fortsatt på en låg nivå.
  • Inlåningsvolymen har hittills under året ökat med 6 procent samtidigt som utlåningsvolymen varit oförändrad.
  • Riksgäldskontoret har i sin upphandling av Cash Management och betalningstjänster för svenska staten rankat Danske Bank bland de främsta bankerna och tecknat ett flerårigt avtal.
  • Under tredje kvartalet lanserades ett bolån till SkandiaMäklarnas kunder med en ränta som kunden själv kan påverka.
  • Som ansvarstagande bank har satsningen på privatekonomisk folkbildning fortsatt under tredje kvartalet.

För mer information läs resultatrapporten tredje kvartalet 2010 (PDF).