Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Markets bästa räntehandlare enligt Prospera

För tolfte året i rad rankas Danske Markets som nummer ett i Prosperas årliga utvärdering. Totalt sjutton banker på den svenska marknaden har rankats och när stora institutionella placerare får säga sitt är det Danske Markets som får högsta helhetsbetyg på ränte- och obligationsmarknaden, i konkurrens med både svenska och internationella aktörer.

I Prosperas undersökning ingår telefonintervjuer med 50-talet institutionella placerare. Dessa har genomförts under februari och mars 2010. Sammanlagt ingår sex nordiska och elva internationella banker. Bland de kriterier som har bedömts märks helhetsintryck, säljförmåga, analytisk kompetens samt förmågan att ställa bra priser på ränteprodukter.

- Vi har ett vinnande koncept där vi har lyckats att integrera sales med trading och därmed  kunnat leverera ett bra resultat med en hög lägstanivå. Backoffice har fått toppbetyg och värderas högt av kunderna. Tillsammans har vi skapat ett lagbygge med en jämnhet och  kontinuitet som är svår att överträffa, säger Joakim Anjou, Head of Fixed Income sales på Danske Markets i Sverige.

Danske Markets – om de största investerarna får välja
Konkurrensen har varit hård och det visar sig inte minst när investerare får sätta helhetsbetyg. Danske Markets får på en femgradig skala betyget 4.1 medan SEB och Nordea delar på andraplatsen med betyget 4.0.

Inom Tier 1-kategorien, som omfattar de tjugofem största investerare med en årlig omsättning på minst 70 miljarder kronor, är marginalerna större ner till konkurrenterna SEB och Nordea.

- Förklaringen är helt enkelt att vi lyckas prestera bäst i de kategorier som också betyder mest och värderas högst av de största investerarna. Vi får toppbetyg på bland annat etisk standard och diskretion, orderutförande samt  toppbetyg på kontinuiteten i att sätta konkurrenskraftiga priser, säger Joakim Anjou.

Samtliga svaranden


Tier 1 oms > 70 mdr sek


 RankingBetygRankingBetyg 
 1. Danske Markets4,11. Danske Markets4,1 
2. Nordea4,02. Nordea3,9 
2. SEB4,02. SEB3,9 
Båda tabellerna anger helhetsbetyg (overall performance).