Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Ny fond - Danske Invest Globala Realräntor

Stockholm den 15 september 2010.

– Fonden förvaltas av Danske Capital vilka har ett starkt ränteteam, säger Fredrik Tamm, Produktspecialist hos Danske Invest. Genom sina placeringar i realräntor bevarar fonden investerarens köpkraft och erbjuder ett långsiktigt lågriskalternativ. Dessutom kommer den fondklass som lanseras i Sverige att vara valutasäkrad i svenska kronor och därmed tas även valutarisken bort. Fonden passar utmärkt som en byggkloss i en portfölj som önskas diversifieras.

– Vår syn på inflationen är att den är global och att diversifiering verkligen lönar sig, säger Thor Schultz, Chief Portfolio Manager hos Danske Capital. Då denna fond agerar globalt säkerställs likviditeten och samtidigt är korrelationen mot den lokal inflationen densamma eller t o m högre än vad en lokalt investerad realräntefond erbjuder.