Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport 2009 Danske Bank Sverige

Stockholm den 4 februari 2010.

Stabilt resultat
Det gångna året har präglats av den fortsatta lågkonjunkturen. Samtidigt har börserna världen över återhämtat sig ordentligt och prisnivån på den svenska fastighetsmarknaden har varit stabil. I denna oroliga tid är ett stabilt resultat mycket tillfredsställande.

  • Banken har en stabil intjäning och intäkterna ökade med 2 procent till 3 940 miljoner kronor. Räntenettot ökade med 2 procent och provisionsnettot ökade med 4 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Kostnaderna ökade med 6 procent jämfört med föregående år.
  • Resultatet före kreditförluster minskade med 2 procent jämfört med föregående år. Kreditförlusterna, som uppgick till 737 miljoner kronor, är i nivå med föregående år. Rörelseresultatet blev 1 055 miljoner kronor.
  • Trenden med avtagande kreditförluster har fortsatt under hela året. Fokus på kreditrisker är fortsatt prioriterat.
  • Jämfört med samma period föregående år har inlåningen ökat väsenligt, samtidigt som utlåningen minskat.
  • Under året har investeringar gjorts för att utveckla nya möjligheter att möta kunderna över internet och telefon med Danske Direkt. Danske Direkt belönades också med pris som Årets Bankkoncept av Privata Affärer.
  • Lars Mørch har tillträtt som VD från och med den 1 januari 2010.

För mer information läs resultatrapporten för 2009 (PDF).