Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport Q1 2010 Danske Bank Sverige

Stockholm den 4 maj 2010.

Stabilt resultat
Första kvartalet har präglats av en långsam och osäker återhämtning mot ett successivt allt bättre affärsklimat. Samtidigt har börserna världen över återhämtat sig ordentligt. För bankerna är fokus fortsatt på kreditrisker och kreditkvalitet.

  • Första kvartalet 2010 har utvecklats väsentligt bättre än motsvarande period 2009.
  • Banken har en stabil intjäning och intäkterna ökade med 10 procent till 994 miljoner kronor. Räntenettot ökade med 7 procent och provisionsnettot ökade med 16 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Kostnaderna minskade med 2 procent jämfört med föregående år.
  • Resultatet före kreditförluster ökade med 24 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet blev 500 miljoner kronor.
  • Trenden med avtagande kreditförluster har fortsatt, men risknivån är fortfarande högre än under normal konjunktur.
  • Jämfört med samma period föregående år har inlåningen ökat väsentligt, samtidigt har utlåningen minskat.
  • Lars Mørch har tillträtt som VD från och med den 1 januari 2010.

För mer information läs resultatrapporten första kvartalet 2010 (PDF).