Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport Q2 2010 Danske Bank Sverige

Stockholm den 10 augusti 2010.

Stabilt resultat
Första halvåret har utvecklats mycket väl. Vi ser att våra befintliga kunder i ökad utsträckning nyttjar bankens hela utbud, att vi har ett bra inflöde av nya företagskunder och att vi har en ökad effektivitet i organisationen.

  • Fortsatt god resultatutveckling under andra kvartalet 2010 och hela första
    halvåret 2010.
  • Banken har en stabil intjäning och intäkterna ökade med 2 procent till 2 010 miljoner kronor. Räntenettot ökade med 1 procent och provisionsnettot ökade med 2 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Kostnaderna minskade med 6 procent jämfört med föregående år.
  • Resultatet före kreditförluster ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet efter kreditförluster blev 876 miljoner kronor.
  • Trenden med avtagande kreditförluster har fortsatt.
  • Jämfört med samma period föregående år har inlåningen ökat väsentligt, samtidigt har utlåningen minskat, dock har utlåningen ökat med drygt 2,6 miljarder under andra kvartalet i år.

För mer information läs resultatrapporten andra kvartalet 2010 (PDF) .