Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport Q2 2010 Danske Bank Sverige

Stockholm den 10 augusti 2010.

Stabilt resultat
Första halvåret har utvecklats mycket väl. Vi ser att våra befintliga kunder i ökad utsträckning nyttjar bankens hela utbud, att vi har ett bra inflöde av nya företagskunder och att vi har en ökad effektivitet i organisationen.

  • Fortsatt god resultatutveckling under andra kvartalet 2010 och hela första
    halvåret 2010.
  • Banken har en stabil intjäning och intäkterna ökade med 2 procent till 2 010 miljoner kronor. Räntenettot ökade med 1 procent och provisionsnettot ökade med 2 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Kostnaderna minskade med 6 procent jämfört med föregående år.
  • Resultatet före kreditförluster ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet efter kreditförluster blev 876 miljoner kronor.
  • Trenden med avtagande kreditförluster har fortsatt.
  • Jämfört med samma period föregående år har inlåningen ökat väsentligt, samtidigt har utlåningen minskat, dock har utlåningen ökat med drygt 2,6 miljarder under andra kvartalet i år.

För mer information läs resultatrapporten andra kvartalet 2010 (PDF) .