Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Unga vuxna i Sverige minst skuldsatta i Norden

Men de har också de lägsta inkomsterna jämfört med personer i samma ålder i våra nordiska grannländer. Högst inkomst i åldersgruppen finns i Norge. Samtidigt anser många unga vuxna i Sverige att de inte lägger ner tillräckligt med tid på sin privatekonomi.

I undersökningen* framkommer både upplyftande och nedslående resultat. Vissa resultat speglar en försiktig inställning till den egna ekonomin där man noga aktar sig för att sätta sig i skuld. Av de svarande är det till exempel endast en procent som uppger att de har tagit ett så kallat ”snabblån” och övertrassering av det egna kontot är minst vanligt i Sverige jämfört med svaren från respondenter i övriga länder.

Men ekonomiska frågor har ofta en låg prioritet hos unga vuxna. Att göra budget, pensionsspara och planera ekonomiskt för framtiden står sig ganska slätt jämfört med att leva i nuet.

– Men undersökningen visar på att det ändå finns ett tydligt intresse för den egna ekonomin. Ämnet är dock svåröverskådligt och verktygen är få. Därför lanserar Danske Bank ”Mind your Money”. En portal på nätet med ett lättillgänglig gränssnitt som inspirerar till att skapa egen kontroll över privatekonomin, säger Lars Sjögren, vice verkställande direktör Danske Bank Sverige.

Sajten är specialdesignad utefter en ung livsstil där du enkelt kan knappa in kostnaden vad din dagliga ”latte” eller ditt veckomagasin och få en beräkning på vad en årskonsumtion kostar dig.

Trots ett tydligt intresse för den egna ekonomin visar undersökningen att intresset är dessvärre det lägsta i Norden. Och det är ett långt steg från att vara intresserad till att lägga ner nödvändig tid för att sköta sin privatekonomi.

Läs fullständig undersökning

*Danske Bank genomförde under 2009 en undersökning för att ta reda på mer om yngre vuxnas (18-27 år) kunskaper om den egna ekonomin, om egen ekonomisk status, användningen av finansiella tjänster, konsumtion m.m. Undersökningen genomfördes under perioden 19 februari till 2 mars 2009. Länder som omfattades i undersökningen: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Irland & Nordirland. Undersökningen har ej tidigare publicerats.