Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport januari-juni 2013

Stabilt ränte- och provisionsnetto och högre resultat efter kreditreserveringar

”Finanskrisen har vi nu lagt bakom oss. Vi har också infört en ny och ambitiös strategi för att säkerställa att vi blir en ännu starkare och bättre partner till våra kunder. Det råder ingen tvekan om att den största tillväxtpotentialen för Danske Bank finns i Sverige och Norge där de ekonomiska förutsättningarna är bättre än i andra länder i regionen. På båda marknaderna har vi en stark organisation och en bra kundbas som vi vill expandera de kommande åren”, säger Danske Banks koncernchef Eivind Kolding.

”Det är tillfredsställande att Danske Bank Sverige redovisar ett förbättrat resultat efter kreditreserveringar. Ett stabilt ränte- och provisionsnetto, lägre kostnader och en god kreditkvalitet har bidragit till resultatet. Det är också glädjande att Sverige är en av koncernens tillväxtmarknader”, säger Ann Krumlinde, vd för Danske Bank i Sverige.

Danske Bank Sverige redovisade stabila intäkter från räntenetto och provisioner första halvåret 2013. Handelsintäkterna minskade dock jämfört med motsvarande period förra året, som var osedvanligt stark. I kombination med något lägre kostnader gav det ett lägre resultat före kreditförluster. Kreditreserveringarna var betydligt lägre än förra året, vilket gav ett högre resultat efter kreditförluster.

  • Intäkterna minskade med 9 procent till 3 307 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. 
  • Resultatet efter kreditförluster ökade med 7 procent första halvåret 2013 jämfört med samma period förra året. Rörelseresultatet före skatt uppgick till 1 904 miljoner kronor.

För mer information läs resultatrapporten för januari-juni 2013 eller kontakta:

Ann Krumlinde
Vd Danske Bank Sverige
Tel: +46 752-48 28 50 
E-mail:  ann.krumlinde@danskebank.se 

Heléne Wernstedt
Kommunikationschef Danske Bank Sverige
Tel: +46 767 244 444
E-mail:  helene.wernstedt@danskebank.se

 

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank. Vi är en del av Danske Bank-koncernen, en av Nordens största finanskoncerner med verksamhet i flera länder. Våra kunder är företag och privatpersoner, med höga krav på sin bank i form av hög kompetens, snabba besked och ett personligt engagemang utöver det vanliga. I Sverige har vi cirka 1 300 medarbetare och ett 50-tal bankkontor.