Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank lämnar nytt förslag till Datainspektionen för inloggning i mobilappen

Danske Bank har idag skickat in en åtgärdsplan till Datainspektionen för att höja säkerheten hur användarens identitet fastställs i mobilappen.

I det nya förslaget knyts appen till kundens specifika smartphone, vilket tillsammans med en säkerhetskod ger ett starkt skydd. Det är bankens uppfattning att åtkomsten av integritetskänsliga uppgifter därmed föregås av så kallad stark autentisering.

- Säkerheten är hög i den lösning vi har idag, men vi är angelägna om att hela tiden hitta säkrare digitala lösningar som är enkla att använda. Kombinationen av en pinkod och att appen är knuten till en unik smartphone ger ett starkt skydd när kundens identitet ska fastställas, säger Daniel Wahlström, St Chef Affärsutveckling. 

Den nya funktionen planeras att införas under våren 2014, förutsatt att Datainspektionen godkänner åtgärdsplanen. 

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Wahlström
St Chef Affärsutveckling
Tel: 0708 49 48 59
daniel.wahlstrom@danskebank.se eller

Helene Wernstedt
Kommunikationschef 
Tel: 0767 422 222
helene.wernstedt@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank. Vi är en del av Danske Bank-koncernen, en av Nordens största finanskoncerner med verksamhet i flera länder. Våra kunder är företag och privatpersoner, med höga krav på sin bank i form av hög kompetens, snabba besked och ett personligt engagemang utöver det vanliga. I Sverige har vi cirka 1 300 medarbetare och ett 50-tal bankkontor.