Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport januari-september 2013

Stabilt ränte- och provisionsnetto samt lägre kreditreserveringar ger ökat nettoresultat

”Sverige är en viktig marknad för Danske Bank där vi har en tydlig ambition att stärka vår närvaro. Som utmanare i en marknad som präglas av hård konkurrens, har vi utvecklat unika rådgivningstjänster och innovativa finansiella produkter. Den positionen kommer vi att bygga vidare på.", säger Thomas F Borgen, koncernchef i Danske Bank.

Ann Krumlinde, vd för Danske Bank i Sverige, kommenterar utvecklingen i Sverige: ”Väsentligt lägre kreditförluster och ett stabilt ränte- och provisionsnetto har resulterat i ett ökat nettoresultat. Inom samtliga affärsområden har aktivitetsnivån successivt tilltagit under tredje kvartalet. Med ett konkurrenskraftigt fullserviceerbjudande, en bra kundbas och moderna lösningar vill vi fortsätta växa i Sverige.”

Året har fortsatt med stabila intäkter avseende räntenetto och provisioner men med högre variation i handelsintäkter. Sammantaget med något minskade kostnader ger det ett lägre resultat före kreditförluster. Kreditreserveringarna har under perioden varit betydligt lägre än samma period föregående år, vilket ger ett ökat resultat efter kreditförluster.

  • Intäkterna minskade med totalt 11 procent jämfört med samma period föregående år främst på grund av minskade handelsintäkter och uppgick till 4 883 miljoner kronor.
  • Resultatet efter kreditförluster ökade med 3 procent första nio månaderna jämfört med samma period 2012. Rörelseresultatet före skatt blev 2 887 miljoner kronor. 

För mer information läs resultatrapporten för januari-september 2013 eller kontakta:

Ann Krumlinde
Vd Danske Bank Sverige
Tel: +46 752-48 02 14 
E-mail:  ann.krumlinde@danskebank.se 

Jan Åslund
Stabschef Danske Bank Sverige
Tel: +46 752 48 01 12
E-mail:  jan.aslund@danskebank.se


Danske Bank i Sverige är en fullservicebank. Vi är en del av Danske Bank-koncernen, en av Nordens största finanskoncerner med verksamhet i flera länder. Våra kunder är företag och privatpersoner, med höga krav på sin bank i form av hög kompetens, snabba besked och ett personligt engagemang utöver det vanliga. I Sverige har vi cirka 1 300 medarbetare och ett 50-tal bankkontor.