Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Resultatrapport januari-december 2012

Stabil utveckling Danske Bank Sverige

Danske Bank Sverige redovisar ett stabilt resultat för 2012. Vi börjar se positiva effekter av satsningen på kompetenshöjning och rådgivning med tydliga värdeerbjudanden till olika kundsegment. Innovationen av våra mobila tjänster uppskattas av kunderna, och i december utsågs vi återigen till den främsta mobilbanken i Sverige. En bank som möter kunden när det passar och där han eller hon vill, säger Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige.

  • Resultatet före kreditförluster för 2012 har ökat med 7 procent jämfört med 2011.
  • Rörelseresultatet före skatt blev 3 033 miljoner kronor.
  • Avkastningen på eget kapital efter kreditförluster blev 16,1 procent, vilket är en minskning jämfört med 2011.
  • Intäkterna ökade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 6 486 miljoner kronor.
  • Kostnaderna var oförändrade jämfört med föregående år och uppgick till   2 720 miljoner kronor.
  • Kreditförlusterna ökade under 2012 jämfört med föregående år. Behovet av nya kreditreserveringar har dock avtagit stadigt sedan årets första kvartal.
  • Utlåningen minskade med 4 procent och inlåningen minskade med 1 procent jämfört med utgången av december 2011. Kundernas finansiering genom kapitalmarknaden har påverkat utlåningsvolymen.

För mer information läs resultatrapporten för 2012 eller kontakta: 

Ann Krumlinde
Vd, Danske Bank Sverige
Tel: +46 752-48 28 50
E-post:  ann.krumlinde@danskebank.se

Jan Åslund
Stabschef, Danske Bank Sverige
Tel: +46 703 53 31 63
E-post: jan.aslund@danskebank.se

 

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank. Vi är en del av Danske Bank-koncernen, en av Nordens största finanskoncerner med verksamhet i flera länder. Våra kunder är företag och privatpersoner, med höga krav på sin bank i form av hög kompetens, snabba besked och ett personligt engagemang utöver det vanliga. I Sverige har vi cirka 1 300 medarbetare och ett 50-tal bankkontor.