Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Det skogsindustriella glappet - En historisk utmaning för svensk skogsindustri

Med ändrade medievanor läggs tryckpappersmaskiner ned på löpande band och delar av den "gamla skogsindustrin" fasas nu ut. Samtidigt är den så lovande "nya skogsindustrin", med innovativa produkter och avancerade drivmedel inte framme för att ta över. Vi har ett skogsindustriellt glapp i produktionen där inte bara maskiner stängs - än värre är risken för en nedmontering av infrastruktur, kompetens och vedförsörjningsapparat runt de stora industriorterna - orter som redan är hårt drabbade av arbetslöshet. Skall vi lyckas med att fylla glappet i närtid så behövs stora satsningar på skogsbaserat fordonsbränsle.

Vad säger nyckelpersoner inom skogs- och energi sektorn om situationen? I vårt specialnummer av Skog & Ekonomi kan du läsa mer om deras bild av "Det skogsindustriella glappet".

Norgesyndromet - ett avskräckande exempel
Norge har i dag en situation där man avverkar knappt 50 % av den tillgängliga tillväxten vilket tvingat norsk industri att importera en ökande del av veden. Situationen blev till slut ohållbar och efter massiva nedläggningar finns i dag endast tre fiberbaserade industrier kvar.

Betydande genombrott för svenska trävaror till Kina
Svenska trävarupriser stiger sakta och den starka USA marknaden drar bort kanadensiskt virke från Kina vilket gjort att kinesiska köpare nu söker trävaror i Europa. Äntligen har exporten av svenska trävaror till Kina tagit fart.

I nyhetsbrevet kan du bland annat också läsa mer om:

  • Massamarknaden - Mjukpapperspotential i Kina. 
  • Tips till skogsägarna - Fokusera på röjning som nästan alltid är lönsamt.
  • Fastighetsmarknaden - Prisfallet på skogsmark fortsätter.
  • Valuta - Försiktig framfart i oroliga vatten.


Danske Bank i Sverige är en fullservicebank. Vi är en del av Danske Bank-koncernen, en av Nordens största finanskoncerner med verksamhet i flera länder. Våra kunder är företag och privatpersoner, med höga krav på sin bank i form av hög kompetens, snabba besked och ett personligt engagemang utöver det vanliga. I Sverige har vi cirka 1 300 medarbetare och ett 50-tal bankkontor.