Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Delårsrapport januari - juni 2014

Ökande intäkter och räntenetto för Danske Bank i Sverige

Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige, kommenterar:
Hög aktivitetsnivå har gett effekt i form av nya kunder och en breddad affär. Ränte- och provisionsnetto samt handelsintäkter ökar jämfört motsvarande kvartal 2013. Kreditreserveringarna kvarstår på en låg nivå, vilket avspeglar såväl konjunkturläge som kvalitet i tillgångsportföljen. Utlåningen ökar jämfört såväl motsvarande kvartal föregående år som första kvartalet i år, och inlåningen är stabil trots en ökad konkurrens. Sammantaget ökar rörelseresultatet med tre procent jämfört med motsvarande period 2013.

Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 953 mnkr (1 904)
  • Rörelseintäkterna uppgick till 3 489 mnkr (3 307) och rörelsekostnaderna till 1 524 mnkr (1 341)
  • Räntenettot uppgick till 2 122 mnkr (2 058) och provisionsnettot till 488 mnkr (456)
  • Reserveringar för kreditförluster, netto 12 mnkr (62) motsvarade en kreditförlustnivå på 0,01 procent (0,05)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 510 mnkr (1 481)


Andra kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2014

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 014 mnkr (939)
  • Rörelseintäkterna uppgick till 1 785 mnkr (1 704) och rörelsekostnaderna till 788 mnkr (736)
  • Räntenettot uppgick till 1 101 mnkr (1 021) och provisionsnettot till 254 mnkr (234)
  • Reserveringar för kreditförluster, netto plus 17 mnkr (29) motsvarade en kreditförlustnivå på +0,03 procent (­0,05)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 779 mnkr (731)
 

Danske Bank Sveriges delårsrapport jan-juni 2014 finns att läsa här samt finns att ladda ner från www.danskebank.se/ir. Danske Bank-koncernens delårsrapport kan läsas och laddas ner från www.danskebank.com/reports.


För mer information, vänligen kontakta:

Ann Krumlinde, VD Danske Bank Sverige
0752- 48 02 14, ann.krumlinde@danskebank.se

Jan Åslund, Stabschef Danske Bank Sverige
0752- 48 01 12, jan.aslund@danskebank.se

Bernd Schmitz, Presschef, Danske Bank Sverige
0767-21 60 73, bernd.schmitz@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.