Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Delårsrapport januari - september 2014

Hög aktivitetsnivå ger effekt i form av nya kunder och en breddad affär

Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige, kommenterar:
En fortsatt hög aktivitetsnivå inom samtliga Danske Banks affärsområden har gett effekt i form av nya kunder och en breddad affär. Ränte- och provisionsnettot samt handelsintäkterna ökar jämfört med motsvarande period föregående år. Kreditreserveringarna ökar något men ifrån en låg nivå, vilket avspeglar såväl konjunkturläge som kvalitet i tillgångsportföljen. Utlåningen ökar och inlåningen är fortsatt stabil trots en ökad konkurrens. Sammantaget ökar rörelseresultatet med sju procent jämfört med motsvarande period 2013.

Januari-september 2014 jämfört med januari-september 2013

 • Rörelseresultatet uppgick till 3 076 mnkr (2 887).
 • Rörelseintäkterna uppgick till 5 367 mnkr (4 883) och rörelsekostnaderna till 2 230 mnkr (1 982).
 • Räntenettot uppgick till 3 229 mnkr (3 101) och provisionsnettot till 791 mnkr (675).
 • Reserveringar för kreditförluster, netto 61 mnkr (14) motsvarade en kreditförlustnivå på 0,03 procent (0,01).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2 378 mnkr (2 248).
 • Utlåningsvolymen uppgick till 238 mdkr (229).
 • Inlåningsvolymen uppgick till 119 mdkr (120).1)

Tredje kvartalet 2014 jämfört med andra kvartalet 2014

 •  Tredje kvartalet 2014 jämfört med andra kvartalet 2014
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 124 mnkr (1 014).
 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 878 mnkr (1 785) och rörelsekostnaderna till 706 mnkr (788).
 • Räntenettot uppgick till 1 108 mnkr (1 101) och provisionsnettot till 303 mnkr (254).
 • Reserveringar för kreditförluster, netto 48 mnkr (+17) motsvarade en kreditförlustnivå på 0,08 procent (+0,03).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 869 mnkr (779).
 • Utlåningsvolymen uppgick till 238 mdkr (235).
 • Inlåningsvolymen uppgick till 119 mdkr (116).
Danske Bank Sveriges delårsrapport jan-september 2014 finns att läsa här samt finns att ladda ner från www.danskebank.se/ir. Danske Bank-koncernens delårsrapport kan läsas och laddas ner från www.danskebank.com/reports.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann Krumlinde, VD Danske Bank Sverige
0752- 48 02 14
ann.krumlinde@danskebank.se

Jan Åslund, Stabschef Danske Bank Sverige
0752- 48 01 12
jan.aslund@danskebank.se

Bernd Schmitz, Presschef, Danske Bank Sverige
0767-21 60 73
bernd.schmitz@danskebank.se


Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.