Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Riksbanken oförmögen att nå inflationsmålet

– Krävs det en ny kris för att Riksbanken ska fatta nödvändiga beslut?

Konjunkturrapporten ”Konjunkturcykeln – Död eller avdomnad?” som Danske Bank publicerar i dag (den nordiska delen av rapporten publiceras den 5 januari) visar på låga löneökningar med fortsatt låg inflation som följd.  De flesta bedömare spår att BNP-tillväxten under 2017 och 2018 blir så hög som 2,5 procent.

Roger Josefsson, Danske Banks chefekonom, delar inte den uppfattningen och han ser flera anledningar till varför Riksbankens åtgärder för att nå inflationsmålet är verkningslösa:

– Danske Banks prognoser visar att den underliggande inflationen inte ens når 1,5  procent, långt ifrån inflationsmålet om 2 procent. Tillväxten fortsätter att vara blygsam och vi ser att Riksbanken och andra bedömare återigen har en alldeles för optimistisk syn på svensk ekonomi. Enligt vår uppfattning kommer det att leda till att inflationen och inflationsförväntningarna permanentas på alltför låga nivåer, som inte är förenliga med inflationsmålet som nominellt ankare för löne- och prisbildningen.

 Enligt Roger Josefsson har både  Riksbanken och Regeringen  flera alternativ till de begränsade och misslyckade åtgärder som hittills har använts . Han ger flera exempel på tänkbara åtgärder som ”helikopterpengar”, valutinterventioner eller ”experiment” med marknadsräntorna som till exempel Japans centralbank har använt sig av.

– Det verkar helt enkelt som att Riksbanken – tillsammans med regeringen – inte är villiga att vidta de åtgärder som krävs för att höja tillväxten och inflationen. Det går att använda så kallade ”helikopterpengar” tillsammans med ofantliga offentliga investeringar eller valutainterventioner. Det enda glädjeämnet vi har kunnat spåra är en nyfunnen optimism kring den internationella konjunkturen i spåren av bland annat Trumps löften om finanspolitiska stimulanser. Ska vi verkligen behöva vänta på en ny kris för att Sveriges Riksbank och svenska politiker ska fatta de beslut som krävs?

Till skillnad från andra aktörer på marknaden tror Danske Bank att Riksbanken sänker räntan med 0,1 procentenheter till minus 0,6 procent den 21 december och att QE-programmet fortsätter att löpa under minst sex månader (motsvarande 30 miljarder kronor).

För mer information, vänligen kontakta:

Roger Josefsson, chefekonom, Danske Bank Sverige
0706-16 35 58, roger.josefsson@danskebank.se

Maria Lindholm, kommunikationsansvarig, Företag och Institutioner, Danske Bank Sverige
0703-01 69  20, maria.lindholm@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.