Content is loading
Gå till huvudinnehåll

Danske Bank Sverige - Delårsrapport januari - juni 2016

Starkt resultat för Danske Bank Sverige

• Rörelseresultatet uppgick till 2 693 mkr
• Ökade affärsvolymer
• Förbättrad kundnöjdhet 
• Kostnader på stabil nivå

Danske Bank Sverige levererade ett rörelseresultat före skatt på 2 693 mkr vilket är en ökning med 17 % jämfört med samma period föregående år. Samtliga affärsområden utvecklades positivt med fler kunder och ökad affärsvolym. Intäkterna totalt i banken ökade med 9 % jämfört med 2015.

Räntenettot förbättrades som en följd av bland annat ökade affärsvolymer. Dock kommer det rådande lågränteläget, som sannolikt håller i sig under en lång tid framöver, fortsätta att sätta press på räntenettot. Provisionsnettot minskade totalt under första halvåret, dock utvecklades provisionsnettot positivt under andra kvartalet. Den volatila marknaden under halvåret ledde till en ökad kundaktivitet inom Danske Markets med fler strategiska affärer vilket bidrog till att handelsintäkterna utvecklades mycket gynnsamt.

Kostnaderna ligger under första halvåret på en fortsatt stabil nivå. Kreditförlustnivån uppgick till 0,01 % och ligger därmed på en fortsatt låg nivå.

Ann Krumlinde, vd, Danske Bank Sverige, kommenterar:
”Resultatet för det första halvåret är fortsatt starkt vilket är väldigt glädjande. Trots en utmanande omvärld fortsätter vi att växa på den svenska marknaden, med fler affärer med både befintliga och nya kunder i banken. Nöjd-kundindex stiger vilket bland annat är ett resultat av våra digitala investeringar och att vi har ett stort fokus på kundernas behov och situation.”

 

Resultaträkning
Mkr
2016
H1
2015
H1
%2016 Kv22016 Kv1

%

Räntenetto2 6182 255161 3771 24011
Privisionsnetto482582-1725722514
Handelsintäkter*1 2771 19376616177
Övriga intäkter114152101625
Summa rörelseintäkter4 3894 03492 3052 08311
Kostnader-1 676-1 6621-891-78514
Resultat före kreditförluster2 7122 372121 4141 2989
Kreditförluster-19-74-7419-38-150
Rörelseresultat2 6932 299171 4331 26014
Skatt-471-506-7-316-155104
Periodens resultat2 222179224111711051
Utlåning, mdr283250132832724
Inlåning, mdr119112611911911

*Danske Bank Markets räntenetto och provisionsnetto är redovisat under posten handelsintäkter

Osäkerheten i vår omvärld består
Under andra kvartalet fokuserade de finansiella marknaderna på den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap. Den politiska och ekonomiska osäkerhet som följde på omröstningen gav upphov till stora kast på aktie- och valutamarknaderna. Räntor på statsobligationer gick ned, i många fall till historiskt låga nivåer. I juni meddelande Riksbanken att man behåller styrräntan på rekordlåga minus 0,5 procent och att framtida räntehöjningar skjuts upp till andra halvåret 2017. I tider av osäkerhet på de finansiella marknaderna blir det än mer viktigt att guida kunderna, bland annat genom att se över risknivåer i olika placeringar så att man som kund kan känna sig trygg, både på kort och på lång sikt.

Avtal med Riksgälden och gröna investeringslösningar
Den osäkra räntesituationen resulterade i fortsatt hög kundaktivitet på marknaden. Efterfrågan på gröna investeringsalternativ fortsatte att öka. Under kvartalet har banken varit arrangör av flera strategiska emissioner, bland annat när Stockholms Läns Landsting emitterade en grön obligation samt när fastighetsbolaget Hemsö emitterade Nordens första hållbara obligation som var både grön och ”social”.

I maj meddelade Riksgälden att man väljer Danske Bank i upphandlingen om statliga betalningar. Avtalet omfattar valutahantering och/eller betalningar för 220 av Sveriges statliga myndigheter. Riksgälden har valt att använda Danske Banks lösning InHouse Bank för valutahantering som gör det möjligt att centralisera all hantering av valuta vilket minimerar kostnader och valutarisk för alla myndigheter.

Fortsatt digital utveckling av tjänster och produkter
Under det senaste kvartalet tecknade det sista av Sacos 23 medlemsförbund på avtalet om förmånliga tjänster och erbjudanden till deras medlemmar. Anslutningstakten av nya kunder är hög och medlemmarna ansluter sig framförallt digitalt, via bankens webbplats, vilket gör det möjligt att snabbt hantera även större strömmar av nya kunder.

Investeringstakten i digitalisering av bankens tjänster och produkter fortsätter enligt plan till alla kundgrupper. Processen för bolånelöften har gjorts snabbare och mer lättillgänglig genom att privatpersoner erbjuds lånelöfte i mobilen vid bostadsköp. Samtidigt pågår lanseringen av ”Dynamic Pay” som gör det möjligt för leverantörer, oavsett storlek, att få betalt innan fakturan förfaller. På sikt kan tjänsten förbättra kassaflödet för tusentals svenska företag.

Kundnöjdhet och utmärkelser
Flera utmärkelser och priser har tilldelats banken under kvartalet. På “Festival of Media” i Rom, fick bankens kampanj “Head Start” andra priset i kategorin “Best Business Campaign”. Danske Bank Markets befäster även sin position inom valutahandel genom att för andra året i rad rankas som nummer ett i TNS Sifos Prosperas kundnöjdhetsundersökning.

Ansökan om hypoteksbolag i Sverige
Arbetet med att starta ett hypoteksbolag i Sverige fortgår. Den formella ansökan lämnades in till Finansinspektionen under andra kvartalet. Arbetet går enligt plan vilket innebär att etableringen ska vara på plats under 2017.

För ytterligare information, vänligen se danskebank.com/reports.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann Krumlinde
VD, Danske Bank Sverige
0752-48 02 14
ann.krumlinde@danskebank.se

Anna Sundblad
Presschef, Danske Bank Sverige
070-644 01 40
anna.sundblad@danskebank.se

Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.